„Určitě se teď na lávkách cítím daleko bezpečněji, je to teď o poznání lepší, než před opravou," uvítal nový stav obou mostů Michal Jorda z Uherského Ostrohu, který uvedené přemostění přes vodní toky často využívá.

Dvě na sebe navazující lávky přes řeku Moravu a Baťův kanál, patřící Uherskému Hradišti a Starému Městu, se pro provoz uzavřely koncem srpna. Důležitou komunikaci pro pěší a cyklisty mezi oběma městy obsadili stavební dělníci, aby oběma přemostěním dodali novou tvář. „Dohodli jsme se se sousedním Starým Městem na společném výběru stavební firmy. Zjednoduší to jak samotné zařízení staveniště, tak i koordinaci jednotlivých prací. Stejně tak je pro veřejnost určitě přijatelnější, pokud se na obou lávkách uskuteční práce zároveň v rámci jednoho jejich uzavření," nastínil výhody, vyplývající ze společného postupu obou měst místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. A nejspíše i tento krok přispěl k tomu, že při opravách nedošlo k žádnému zdržení. „Stavební práce byly dokončeny v původně plánovaném termínu 31. října. Dnes se uskuteční kolaudace a uvedení lávek do provozu," naznačil v pondělí 3. listopadu odpoledne aktuální kroky mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Oprava přemostění přes řeku Moravu vyšla město Uherské Hradiště na 2,4 milionu korun, do lávky přes Baťův kanál Staré Město investovalo 1,4 milionu korun. Celkové investice tak dosáhly částky 3,8 milionu korun. Nicméně 84,7 procent z těchto nákladů pokryjí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury­.