Radnice údajně reklamovala u zhotovitele kvalitu povrchu lávky – pochůzí stěrky. Připravenost povrchu pro tuto reklamační opravu vyžaduje podle informací z radnice prodloužení časového odstupu mezi jednotlivými technologickými kroky. Z toho důvodu opravu přesunuli na jaro příštího roku. (hed)