Za tímto účelem jednatelka školy osobně poskytla Slovácký deníku rozhovor k aktuální situaci v této instituci.

Jak Vy sama vnímáte vývoj situace za poslední týdny?

Situace se nevyvíjí šťastně co se týče reakcí pedagogů, nicméně vedení školy se snaží působit maximálně ve prospěch instituce. Přijali jsme mimo jiné nového pedagoga, rozšiřujeme naše prostory či chceme otevřít taneční obor, takže se snažíme o vývoj školy, ale situace v kolektivu nám to znesnadňuje.

Co je podle Vás tou příčinou, že situace dospěla až do současné podoby?

Situace eskaluje především díky skutečnosti, že bývalá ředitelka paní Hrubá si do školy přivedla většinu pedagogů a ti dnes samozřejmě stojí za ní a přejí si její návrat do ředitelského křesla, které je dnes obsazeno panem Prudkým.

Jaký máte názor na dnešní vyhlášení stávky a jaká bude reakce vaší strany?

My jsme na počátku tohoto roku obdrželi informaci o vyhlášení stávkové pohotovosti a snažili jsme se samotnou stávku několikrát odvrátit našimi argumenty. Situaci jsme řešili i s právníky, protože ji nebereme na lehkou váhu. Ke všem požadavkům odborové organizace jsme odeslali náš postoj a sami navrhli několik termínů pro jednání, takže určitě jsme samotnou stávku chtěli odvrátit. Poté, co byla dnes vyhlášena, jsme podali k soudu návrh na vydání předběžného opatření, neboť se domníváme, že je stávka nezákonná.

Jak a kdy jste se Vy sama o dnešní stávce dozvěděla? Byla Vám ohlášena zákonným způsobem?

V pondělí večer mi předseda odborové organizace David Hrubý doručil oznámení o vyhlášení stávky. Učinil tak tři dny před samotný zahájením stávky, tedy zákonným způsobem.

Jak bude vůbec během stávky zajištěna další výuka? Bude poskytnuta rodičům nějaká kompenzace za stávající situaci ve škole?

Stávka samozřejmě výuku ve škole ohrožuje, nicméně tu zajistí zbývající třetina pedagogů, která do stávky nevstoupila. Bude probíhat především náhradní hromadná výuka hudební nauky, děti samozřejmě domů nepošleme. Zajištěna bohužel nejspíš nebude individuální výuka a z tohoto důvodu budeme muset vrátit rodičům poměrnou část školného za týden stávky, tyto částky ale nejsem schopna momentálně upřesnit. Touto formou bude zajištěn chod školy dokud stávka neskončí či pokud soud nevydá předběžné opatření.

Ohrožuje podle Vás současná situace jméno školy?

Tak to samozřejmě. Vybudování našeho jména stálo roky úsilí a nevím, proč to lidé kolem paní Hrubé ničí nějakými stávkami. Tady se hazarduje jak se jménem školy, tak také s podstatou uměleckého vzdělávání.

Zaznamenali jste v poslední době třeba zvýšený odliv žáků ze školy, který by mohl být ovlivněn situací posledních měsíců?

Snažíme se, aby se to žáků nijak nedotklo. Pokud se děti berou jako rukojmí v tomto nátlaku, není to rozhodně dobré. Tuším, že ze školy odešli dva žáci, ale to bylo z nějakých rodinných důvodů a se situací to nemělo nic společného. Ba naopak jsme nabrali od pololetí osm nových žáků a další se hlásí.

Jeden z argumentů odborové organizace je, že je jí údajně bráněno v jejím řádném fungování, je to argument oprávněný?

To je argument nepodstatný. Nikdy jsme nebránili ustanovení odborové organizace ani jejímu fungování, vylepují si tady po celou dobu co chtějí, ačkoliv ani nejsou členy Českomoravského odborového svazu pedagogických pracovníků a jsou jen občanským sdružením. Na zřízení odborů ale mají zákonný nárok., Sám pan ředitel jim například nabízel jednání o kolektivní smlouvě, to ale nepřijali.

Odbory ve své zprávě poukazují také na skutečnost, že byli někteří učitelé například zastrašováni či je připravována půda pro jejich propuštění, můžete se k tomu vyjádřit?

Některým učitelům byly zvýšeny platy, mnoho jich dostalo podle zásluh odměny za absolvované soutěže, nikdo nevyučuje v nevyhovujících podmínkách, všichni dostávají včas svou mzdu. Myslím, že rozhodně tady nikomu nebylo činěno žádné příkoří. Od 11. listopadu loňského roku jsme nepropustili žádného pedagoga a sama jsem oznámila, že nemíním dělat ve škole nějaké revoluce, nicméně pokud bude i nadále takovým způsobem poškozován chod školy, budeme nejspíš nuceni k ukončení spolupráce s některými zaměstnanci.

Údajně jste se dostatečně nezajímala o chod školy během období, kdy jste pobývala v Praze, je to oprávněný argument?

Samozřejmě během mého pobytu v Praze to nebylo nejideálnější, ale v rámci možností jsem dojížděla celý rok každý týden do Hradiště vyučovat, možná později to bylo náročnější, ale tento argument určitě není pravda.

Další z argumentů odborářů je také informace, že současný pan ředitel Prudký snad není pro svou funkci zcela kompetentní. Je tomu tak?

Jak jsem již uvedla, snahou protistrany je dosadit na ředitelský post opět paní Hrubou a za tímto účelem se snaží najít jakékoliv očerňující informace. Pan Prudký je člověk velmi erudovaný, vzdělaný a s potřebnou praxí jak v řídící, tak i pedagogické funkci. Navíc je sám aktivní hudebník, takže všechny kompetence má.

Údajně jste Vy sama převedla svůj podíl ve škole na svou matku, aby jste tak zamezila Vašemu odvolání, je tomu tak?

Vzhledem k vývoji, kdy nebyla s protistranou možná žádná dohoda a začala vážně hrozit situace, že se škola ocitne bez jednatele, což by zpochybnilo její existenci, bylo opravdu pro mě jediné řešení učinit tento krok. Rovněž to ale bylo v souvislosti se souběhem funkcí, nechtěla jsem být za každou cenu jednatelkou i ředitelkou školy.