S nápadem na jejich vytvoření a rozmístění v atraktivním prostoru kolem zmíněných objektů přišel starosta Modré Miroslav Kovářík, v jehož hlavě se před léty zrodilo vybudování skanzenu i botanické a sladkovodní expozice Živá voda. „Nechtěli jsme do tohoto prostoru nainstalovat neonová světla nebo moderní lampy, které by osvětlovaly archeoskanzen, Živou vodu či stylově vybudovaný hotel Skanzen a Centrum slováckých tradic," vysvětlil starosta Modré.

S majitelem Centra slováckých tradic Karlem Marečkem se shodli na tom, že třímetrové modřínové sloupy, s krytými svítidly a pozorovacími průzory do stále navštěvovanějšího areálu lépe stylově zapadnou než nějaké kovové lampy. Přes kukátka vyvrtaná skrz sloupy se mohou lidé podívat kupříkladu na velehradskou baziliku, kostelík sv. Jana nad skanzenem, Živou vodu či Centrum slováckých tradic. Průzory v palisádových sloupech navíc brání nežádoucímu bočnímu rozptylování dětského nebo dospělého pozorovatele.