„Pro baroko jsme se rozhodli zejména proto, že v našem kraji je s tímto obdobím spojena celá řada výjimečných staveb, uměleckých děl i osobností. Namátkou vybírám barokní zámek v Buchlovicích, Arcibiskupský zámek a Květnou zahradu v Kroměříži, vinné sklepy v Mařaticích, monumentální baziliku na Velehradě, prosté dřevěné stavby na Valašsku, ale také J. A. Komenského," uvedla ředitelka centrály Dana Daňová.

Kromě baroka bude centrála pokračovat v propagaci klasické turistiky, wellness pobytů a cyklostezek. Slováckem prochází síť vinařských cyklostezek. Tato infrastruktura propojuje turistické cíle, které jsou zařazeny v tématu baroko, ale také nabízí příležitosti pro aktivní trávení volného času. (ex)