Jeho přímý, ale nekompromisní pohled dává znát, že hraje tvrdě, ale vždycky fér. To vše je Ladislav Botek.

Před několika dny jste získal hned dvě významná ocenění. Jedno ze Zlínského kraje, druhé od ministra školství. Nechci se ptát, kterého si vážíte více, ale zajímalo by mne, co se kantorovi s tak dlouhou praxí honí hlavou, když sbírá taková ocenění?
Hodnoty mám poskládané trochu jinak, dokážu se radovat z maličkostí. Nejvíce těší uznání od nejbližších. Vážím si rodinného zázemí, vážím si našich úspěšných dětí. Vážím si vztahů, které panují v plavecké škole, vážím si vztahů s řediteli škol a s paní ředitelkami mateřských škol, potěší uznání spoluhráčů i soupeřů na tenise, fotbalu nebo volejbalu. Nacházíme pochopení ve městech, kde plavecká škola působí. Čím stoupáte výše, tak si uvědomíte, že to není pouze ocenění vaší práce, ale ocenění také těch, kteří vytváří podmínky pro školní výuku plavání, ocenění těch, kteří přímo u bazénů realizují výuku, ocenění těch, kteří do školních vzdělávacích programů zahrnuli výuku plavání. Zase na druhou stranu, kdo není ješitný na svoji práci!? Vážím si ocenění v kruhu nejlepších pedagogických pracovníků Zlínského kraje v důstojném prostředí historické budovy muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, jsem poctěn společností, která přebírala vyznamenání od pana ministra školství ve zlatém sále Lichtenštejnského paláce na břehu Vltavy.

Dokážete krátce shrnout, proč uznání z rukou ministra míří právě do Uherského Hradiště? Co děláte jinak, tedy vlastně lépe, než jiné plavecké školy?
Máme jasnou vizi o tom, jak by měla vypadat školní výuka plavání nejenom v naší plavecké škole, ale také ve Zlínském kraji a v celé České republice. Před dvanácti lety jsme si stanovili jasný úkol. Vytvářet takové personální, materiální, organizační a finanční podmínky, aby každé dítě už předškolního věku dosáhlo na předplaveckou výuku. Vytvoříme takové podmínky, aby se všichni žáci 1. stupně základních škol mohli stát plavci, aby rodiče mohli dát děti od kojeneckého věku do kroužků výuky plavání s vědomím, že jsou děti v bezpečném prostředí a že je připravíme plavecky pro život. Naší velkou výhodou je, že jsme účelové školské zařízení, ze školní legislativy jsme si udělali koníčka a naše znalosti vyvážíme i za hranice Zlínského kraje. Další naší nespornou výhodou je, že náš zřizovatel – Zlínský kraj a všichni zaměstnanci OŠMS v čele s panem vedoucím odboru nám vyjadřují otevřenou podporu. Spolupracujeme s plaveckými školami v České republice, Plavecká škola Uherské Hradiště byla iniciátorem založení nové profesní organizace České unie školního plavání, spolupracujeme s MŠMT ČR. Umíme se prosadit silou argumentů, umíme získat takové zaměstnance, kteří si váží práce, jsme fakultativní plavecká škola FTK UP v Olomouci. To, že se nám v letošním roce dostává nejedno ocenění je také proto, že si společnost začíná uvědomovat hodnoty zdraví. A my jsme právě ti, kteří se na tom podílí.

Kdybyste mohl mávnutím kouzelného proutku změnit jednu věc týkající se školního plavání, která by to byla?
V posledním desetiletí se kolem školní výuky plavání udělalo neskutečné množství práce. Legislativa výuky plavání odpovídá demokratickému školství. Dejte mně dvě možnosti. Přál bych ředitelům škol, aby neřešili problém, jestli nakoupit učebnice nebo zahrnout výuku plavání jako samozřejmou součást školního vzdělávacího programu každé školy. Dětem v každé plavecké škole v republice bych přál, aby u bazénu potkávaly jen chápající a vstřícné učitele plavání, přesně takové, které má Plavecké škola Uherské Hradiště.

A prozraďte také trochu z toho soukromí? Jak se člověk vypravuje pro medaili k ministrovi? Byl jste nervózní? Pořídil jste si nový oblek a nastudoval protokol, nebo jste to vzal jako „jednu z návštěv Prahy"?
Neskutečně jsem si to užíval! Den před oceněním jsem měl důležitou pracovní schůzku na odboru vzdělávání MŠMT právě o výuce plavání dětí a žáků škol. Schůzka byla natolik podnětná pro obě strany, že pan ministr se o naší schůzce při předávání ocenění zmínil. Co víc si můžeme přát? Na každou akci chodím natolik včas, abych nasál atmosféru a s rychlou orientací nemám problém. K slavnostní chvíli patří také slavnostní oblečení, navíc mám doma syna - estéta, který ví, co k takovým příležitostem sluší. Cítil jsem se velmi dobře.

Jak vlastně ta úspěšná hradišťská plavecká škola vypadá? Laická veřejnost jistě nemá ponětí, co se za označením plavecká škola skrývá. Jsou to jistě lidé, zajímavé akce…
Plavecké školy byly obecně zřízeny proto, aby poskytovaly výuku plavání žákům základních škol. Nejprve v jednom ročníku prvního stupně, později ve dvou po sobě následujících. Základní plavecké výuce předcházela předplavecká výuka posledního ročníku dětí mateřských škol, která má na našem okrese historické kořeny. I to pro nás bylo málo. Výuku žáků základních škol jsme rozšířili na všechny ročníky prvního stupně a předplaveckou výuku na všechna oddělení dětí mateřských škol. K tomu jsme si přibrali výuku na vybraných středních školách, k tomu přidali výuku plavání a branného plavání na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB, odpoledne se staráme o více jak o 700 dětí ve 12 oddělení kroužků plavání od hvězdiček po delfíny, večer cvičíme aqua aerobic, připravujeme budoucí studenty na přijímačky z plavání, ve volných chvílích, kterých už moc není, poskytujeme individuální výuku plavání klientele od nula po sto let. Posledním počinem je otevření a provozování krásného vanového centra přímo v Aquaparku v Uherském Hradišti. Pořádáme regionální plavecké závody pro registrované i neregistrované plavce 1. stupně základních škol na Uherskohradišťsku, Uherskobrodsku a Luhačovicku. Letos poprvé uspořádáme regionální přebor také na Kroměřížsku, kde jsme pro naše aktivity našli pole neorané a skvělé zázemí. Městu pomáháme s plaveckou soutěží měst, Aquaparku v Uherském Hradišti s každou akcí, kterou pořádá. Mohl bych pokračovat dalším výčtem akcí. Pro děti mateřských škol pořádáme pravidelně dvakrát v roce soutěže, v Uherském Hradišti máme nejlepší Kapříky, v Uherském Brodě Žabky Žofky a v Luhačovicích Luhačovické plaváčky. Pravidelně chodí Mikuláš… Plavecká škola čítá ročně 7000 klientů, má více jak 30 zaměstnanců, mezi učiteli plavání máme speciální pedagožku, psycholožku a metodičku v jedné osobě, absolventy fakult s tělovýchovným zaměřením, všichni máme pedagogické vzdělání a hlavně – na děcka se těšíme. Plavecká škola Uherské Hradiště je jedním z kamínků mozaiky výuky plavání ve Zlínském kraji, možná největším, a úroveň ať posoudí jiní.

Když se ohlédnete zpět za léty vašeho působení na plavecké škole, tak co považujete za největší úspěch? O čem si opravdu řeknete: to jsem rád, že se nám tohle povedlo realizovat?
Nejtěžší na ředitelské práci je personální politika. Vzpomínám na kolegu, bývalého ředitele základní školy, který říkal, že vybudovat dobrý pedagogický sbor trvá nejméně osm let. Tehdy jsem mu nevěřil. Dnes vím, o čem mluvil. Představte si, že se těšíme do práce, těšíme se na sebe a na každou společnou akci, nelitujeme sobot a nedělí věnovaných našim klientům. To je asi největší výhra a každému bych tento pocit přál zažít.

Tělocvikáři si často stěžují, že s dětmi je to horší a horší, že neudělají kotoul, nevyšplhají po laně. Pozorujete to i u vás?
Já jsem generace, která své mládí prožila zcela jinak než dnešní mládež. Pokud pátráme po příčinách nízké fyzické kondice nastupující generace, tak to není proto, že by bylo více nebo méně hodin tělocviku, anebo schopnější či méně schopní učitelé tělocviku. Změnil se životní styl! Nebudu vypočítávat, jaké byly naše domácí povinnosti, jaké byly naše zábavy, jak jsme společně na improvizovaných hřištích pořádali Olympijské hry dokonce i mezi dědinami. Ano, obecně není příležitost fyzicky pracovat. Nejsou pole, výjimečně zahrady, topí se plynem, brambory a jablka jsou v marketech. Kde by, prosím Vás, mladí brali fyzickou kondici? Rodiče, veďte děti k práci a ke sportování od útlého věku, berte to jako samozřejmou součást denního režimu. Dnes je taková škála možností, že si každý podle svého založení může vybrat. Sám si skládám režim tak, abych mohl pravidelně fyzicky pracovat a denně si udělám čas na sportovní aktivitu.

Je mezi dětmi vlastně vůbec zájem o plavání samotné? Myslím v porovnání dneška a doby před deseti lety. Nedrtí tento sport fotbal, florbal, nebo dokonce všudypřítomné počítače a internet?
Ve Zlínském kraji je dobře zaseto. O výuku plavání a i o samotné plavání je velký zájem. Rodiče pochopili, že pokud chtějí trávit radostné společné chvíle u vody se svými ratolestmi, musí jim dopřát seznámení se s vodou už v nejútlejším věku. Naším úkolem je, abychom plavání učinili nejenom příjemné, ale také bezpečné. V dnešní době je plavání především zábava ve vodě. Podívejte se na to, co vyrostlo ve vzdálenosti 33 kilometrů od sebe. Aquapark Uherské Hradiště, CPA Delfín Uherský Brod a Městská plovárna Luhačovice. O budoucnost plavání v našem kraji nemám vůbec obavu!