Nařídila všem chovatelům domácích prasat na území kraje nejpozději do 31. ledna 2018 nahlásit příslušné obci – jméno, adresu chovatele, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), katastrální území a adresu místa chovu, počet chovaných prasat a registrovaní chovatelé i registrační číslo chovu. Výčet povinných informací najdou chovatelé na webech obcí a měst.