Statek na Břestku v pondělí vzali útokem inspektoři veteriny, aby zjistili, že se od předchozí kontroly nic nezměnilo. „Zvířata dál unikají na sousední pozemky, navíc pobíhají i po silnici, kde hrozí srážka s autem. Páchají také škody na porostech, protože nemají dostatek krmiva. Pár balíků sena zamotaných v igelitu se rozhodně nedá považovat za dostatečnou krmnou základnu,“ popsal neadekvátní podmínky, ve kterých na Břestku žijí desítky krav, prasat a ovcí ředitel KVS Zlínského kraje František Mahdalík.

Veterina proto již na hradišťskou radnici doručila stanovisko, v němž žádá město o přemístění zvířat do náhradního chovatelského zařízení. „Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání musí město zabezpečit splnění uvedeného opatření tak, aby nebyla nadále porušována legislativa,“ konstatoval Mahdalík.

Městský úřad totiž dosud nebyl schopen tento úkol splnit. „Přes veškerou snahu a úsilí se nám nepodařilo přimět žádné z vytipovaných hospodářství k převzetí zvířat do náhradní péče. Hospodářská zařízení zdůvodňovala svá odmítnutí nedůvěrou v úhradu nákladů ze strany chovatelky, přestože tato zařízení byla informována, že úhrada nákladů je ze zákona povinností chovatelky,“ vysvětlil důvody nezdaru tajemník hradišťské radnice Josef Botek.

Přesun zvířat však po nejnovějším stanovisku KVS zcela leží na bedrech městského úřadu. Ten již má vytipována dvě hospodářství, která by se mohla o strádající zvířata starat. Taková péče však stojí peníze, které musí někdo zaplatit. V tomto případě rozpočet města. „Roční náklady na takovou akci odhadujeme na 1,3 milionu korun. Ty bychom však po majitelce zvířat následně vymáhali,“ slíbil Botek, že vynaložené peníze se do rozpočtu vrátí zpět.

Další posun v ojedinělém případu týrání zvířat by však měl nastat až po zasedání uherskohradišťského zastupitelstva na konci června. Zvířata přitom pod zraky úředníků trpí již dlouhé měsíce. „Mezi státní správou a samosprávou bohužel v podobných případech vzniká vakuum. Kontaktoval jsem proto poslance Jaroslava Plachého a Antonína Seďu i senátorku Hanu Doupovcovou. Chtěl bych je upozornit na to, že zákon na ochranu zvířat proti týrání nedostatečně řeší financování zvláštních opatření, kterým je například i umístění do náhradní péče. Tito zákonodárci by mohli iniciovat novelu zákona,“ uvedl Botek.

Například Antonín Seďa (ČSSD) však včera odpoledne ještě o ničem nevěděl. „Zatím mě nikdo neoslovil. Jakmile však takový podnět dostanu, oslovím odborníky na zemědělství a začnu se touto problematikou zabývat,“ uzavřel slibem poslanec Seďa.