„Kurz bude pro veřejnost bezplatný a konat se bude v tělocvičně ZŠ Za Alejí každý čtvrtek od 19 do 20 hodin, ve dnech od 12. září do 12. prosince. Kurz se nekoná po dobu školních prázdnin a tehdy, kdy na uvedený připadá svátek (volno),“ poznamenal Jan Pášma.

U veřejnosti populární projekt kurzů základů sebeobrany byl realizován v minulosti již několikrát, naposledy v roce 2011.

„V loňském roce město prostřednictvím městské policie kurzy obnovilo. Jsou určeny pro občany města Uherského Hradiště starší patnácti let,“ dodal Jan Pášma.

Hlavním cílem kurzů základu sebeobrany je podle něj naučit jeho absolventy, jak postupovat proti domácímu násilí nebo pouliční kriminalitě a seznámit účastníky se základy sebeobrany a s jejich použitím v praxi proti případným násilníkům.