„V současnosti registrujeme v našem okolí zvýšený stav ohrožení stromů, nikoliv však kalamitní. Vývoj do značné míry záleží na nadcházejícím jarním počasí, přesto se předpokládá, že situace bude zvládnutelná. Největší komplikace vznikají pak v katastrech položených výše, kde je častěji zastoupen smrk ztepilý," popsal stav lesů na Uherskobrodsku vedoucí odboru životního prostředí na Městském Úřadě v Uherském Brodě Petr Vozár. Kůrovcovou problematiku bedlivě sleduje také vedení Lesů České republiky.

„Letos předpokládáme v celé zemi zatím největší problémy po Kyrillu (orkán) srovnatelné s počátkem 90. let minulého století zejména proto, že nasycenost půdy vodou ve vrstvách, kde dospělé stromy mají kořeny, se na řadě míst nevrátila do normálu. Přesto se nejedná o nikterak dramatický nárůst kůrovce," mírní obavy mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová. Všichni se zároveň shodují na tom, že na turistiku nemá mít případný kůrovcový rozmach téměř žádný dopad. „Návštěvníci lesů se mohou ve větší míře setkat s lapáky, jejichž počet se zvýší z 500 na dva tisíce," doplnila Eva Jouklová. V určitých oblastech Slovácka se kůrovec množí nejen kvůli výhodným klimatickým podmínkám, nýbrž také z důvodu nedůslednosti majitelů zalesněných ploch.

„Stejně jako v jiných okresech jsou smrkové porosty i zde zasaženy v různých stupních intenzity. Vliv na to nepochybně má rovněž přístup vlastníka k ochraně lesa, zda správně asanoval a zpracovával napadlou hmotu, anebo kůrovcové dříví těžil až po jeho vyrojení do sousedních ploch," poukázal na jednu z dalších příčin Stanislav Křenek z odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště. Nejvíce kůrovcem postižené oblasti se tak nacházejí v Podolí, Hluku, Velehradě, Salaši, Komni a Strání, respektive všude tam, kde je smrk nejvíce rozšířený. Majitelům lesů za zanedbání či podcenění stavu hrozí navíc pokuta do výše až 100 tisíc korun, přičemž je umožnění vyrojení kůrovce do okolních porostů charakterizováno jako obecné ohrožení. „Všichni vlastníci lesů byli prostřednictvím státní správy uvědoměni. Lesní zákon jasně hovoří o termínech čistoty lesa. Může se však stát, že majitel několika stromů z nichž je třeba pouze jeden napadený, nic neučiní, a už nastává problém," upozornil jednatel společnosti Lesy Komňa Jan Tureček.