Kůrovec se podle pracovníka státní správy lesního hospodářství Městského úřadu Uherské Hradiště Františka Bezděka, který dvakrát týdně v lesích kontroluje, jak lesníci drží kůrovce na uzdě, aby nedošlo k jejich přemnožení, začal v chřibských hvozdech rojit o čtrnáct dnů dříve, než tomu bylo v minulém roce. Potvrdil to i ředitel Lesního družstva Osvětimany Miroslav Struha a vedoucí Lesní správy Buchlovice Zdeněk Zálešák.

„V letošním roce se kvůli vysokým teplotám nad dvacet stupňů Celsia začali kůrovci rojit již kolem 10. dubna, tedy přibližně o čtrnáct dní dříve než v předchozích letech. Kůrovcům totiž přála letošní zima, která sice byla bohatá na sníh, ale teploty nebyly nízké. Nejnižší dosahovaly jen minus dvanácti stupňů Celsia,“ vysvětlil Zálešák.

Podle jeho slov většina brouků, kteří nebyli nalezeni strakapoudy, sýkorami, brhlíky a dalšími, přežila. Výhodou zase byl dostatek vody z tajícího sněhu po vydatné zimní sněhové nadílce a následné deště, které umožnily smrkům větší tvorbu pryskyřice a zalévání prvních závrtových otvorů i s kůrovci. Při oslabení dlouhotrvajícím suchem a vysokými teplotami dochází ke snížení tvorby pryskyřice, a tím i menšímu zalévání kůrovců.

Kůrovce ale lesáci v Chřibech rozhodně nepodcenili. „V loňském roce jsme na naší lesní správě zpracovali 2372 kubíků kůrovci napadeného dříví. Z toho bylo 189 kubíků lapáků, kterých jsme pro kontrolu a obranu kůrovců položili 173 kusů. Současně jsme instalovali 644 kusů lapačů s feromonovými návnadami na lýkožrouta smrkového, severského a lesklého,“ vypočítává lesní správce, který předpokládá, že letos v revírech lesní správy bude položeno 255 kusů stromových lapáků a instalováno 724 lapačů, v nichž použijí 2290 kusů feromonových návnad. „Další lapače budeme rozmisťovat podle vývoje situace – tedy podle odchytu brouků kůrovců v lapačích a stupně napadení lapáků kůrovci,“ poznamenal Zálešák.

Také v Lesním družstvu Osvětimany dělají všechno pro to, aby v důsledku mimořádně suchého a teplého počasí nedošlo v lesích, které obhospodařují, k přemnožení nebezpečného parazita. „Položili jsme klasické stromové lapáky a instalovali lapače s feromonovými návnadami. Klasické lapáky budeme chemicky asanovat, nikoliv odkorňovat,“ naznačil ředitel družstva Miroslav Struha.

Odpovědné hospodaření v lesích ze strany velkých vlastníků a ochranu proti kůrovci kvitoval František Bezděk ze státní správy lesního hospodářství MěÚ Uherské Hradiště. „Poněkud horší situace je u jednotlivců, drobných vlastníků. Nereagují na doporučení odborných lesních hospodářů ani na písemné upozornění orgánů státní správy o tom, že veškerá kůrovcem napadená jehličnatá hmota musí být zpracována urychleně, včas a tak, aby případný další vývoj kůrovce neohrožoval lesy dalších vlastníků,“ vysvětlil Bezděk.

Kůrovcová kalamita totiž podle lesního správce Zálešáka hrozí všem lesům se zastoupením smrku nad dvacet procent ve věku ne od šedesáti, ale již od dvaceti let. „Proto lesníci musí nejen důsledně vyhledávat napadené stromy, včas je zpracovávat a asanovat, ale také činit opatření ke kontrole výskytu kůrovců, ale především k jejich odchytu, tedy k obraně proti nim,“ zdůraznil Zálešák.

Snahou lesáků ve státních lesích, které jsou ve správě Lesní správy Buchlovice a nacházejí se na třech čtvrtinách rozlohy Chřibů, je, aby letos kůrovcová kalamita nenastala.

Zdeněk Skalička