„Lidé si velkou hlavu z nového nařízení nedělají. V prostorách, kde je kouření zakázáno, se zcela běžně objevují jednotlivci s cigaretami v rukou. Prozatím tyto případy řešíme domluvou. Musím však říct, že na naše upozornění prozatím reagovali všichni pokáraní provinilci vstřícně,“ podělil se o zkušenosti s prověřováním kuřáků v zakázaných prostorách Vlastimil Pauřík, zástupce velitele uherskohradišťské městské policie. Jak dále dodal, výtečníky, kteří brali nový zákon na lehkou váhu, zpočátku strážníci jen upozorňovali. „Po čase ale slovní upozornění vystřídaly pokuty. Za přestupky podobného typu můžeme udělit blokovou pokutu do 1000 a mladistvým do 500 korun. Ve správním řízení může prohřešek přijít viníka až na několik tisíc korun. Mimo kontrolu nádražních prostor prověříme také dodržování zákona v nemocnicích, restauracích, kinech a podobně,“ uvedl Pauřík.

Kontrolami provozoven jsou pověřeni hygienici

Také hygienici mají díky „protikuřáckému“ zákonu o práci postaráno. Mezi jejich činnosti patří mimo jiné kontroly označení provozoven, ve kterých se nesmí kouřit. „V roce 2007 jsme z tohoto důvodu zkontrolovali na Uherskohradišťsku 324 provozoven, přičemž nevyhovělo 141 z nich. Letos jsme prověřili 94 zařízení, nevyhovělo 34,“ informoval hygienik Miroslav Jaroš.

Nový protikuřácký zákon ukládá prodejcům tabákových výrobků povinnost označit prodejní místa textem s upozorněním na zákaz tabákových výrobků osobám do 18 let. V minulém roce na Hradišťsku zhřešilo proti této části zákona 99 majitelů provozoven z 305 kontrolovaných. Letos hygienici odhalili pochybení v 13 provozovnách ze 78 prověřených. Součástí nového zákona je rovněž povinnost odvětrání, vyhrazení a označení míst pro nekuřáky v restauracích a dalších podobných provozech. „I tato část zákona mohla přispět k tomu, že na Hradišťsku vzniklo poměrně značné množství nekuřáckých restaurací, kaváren a barů než v minulých letech. Tyto provozy se nachází mimo jiné v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Osvětimanech, Hluku a dalších obcích regionu,“ poznamenal Jaroš. Podle zákona nemusí být prostory pro kuřáky odděleny stavebně.

„Provozovatelé tuto situaci řeší podle svých možností. Tam, kde mají oddělené odbytové prostory, jsou vyčleněny samostatné prostory pro kuřáky a pro nekuřáky. Pokud má provozovna jeden odbytový prostor, vyhradí a označí provozovatelé část pro kuřáky. Řada z nich si znění výše uvedeného zákona vyložila opačně a vyčleňuje místa pro nekuřáky,“ dodal hradišťský hygienik Miroslav Jaroš.

Kompletní článek najdete v tištěném vydání Slováckého deníku a nově ve službě E-paper.