„Měla jsem být původně mladší stárkou, ale protože se nepodařilo najít pár starších stárků, zrušili jsme i ty mladší,“ nechala se slyšet Anna Ertlová.

Na lesku hodů to však nic neubralo. Sobota se nesla v duchu oslav 500 let od postavení kunovického kostela Petra a Pavla. U této příležitosti přijeli do města tři primicianti. P. Petr Šustáček, který slouží v Kozmicích, Pavel Hanáček, Karmelitán z Prahy a probošt František Hanáček z Olomouce. Poslední jmenovaný celebroval hodovou mši v kunovickém kostele.

„Na svou první mši si pamatuju, i když je to už 36 let. Lidé tehdy vytvořili špalír, kterým jsem měl projít. Tehdejší režim to zakázal, takže byli zklamaní,“ prozradil P. František Hanáček s tím, že si ještě vzpomíná, jak horko bylo.

Duchovní přivezl z vlakového nádraží do kostela kočár, jemuž předvoj dělalo banderium. Duchovní však nebyli jedinými významnými hodovými hosty. Z partnerského amerického města West, přijela rovněž návštěva.

Po celý víkend si pak hodaři mohli užívat tónů a zpěvu cimbálových muzik včetně tanečních výkonů a krásy krojů domácích folkloristů. V neděli odpoledne pak chasa tradičně vozila městem berana.