Jednou z mála jistot letošní jízdy králů v Kunovicích je osoba krále, Daniela Kozelka. Podle slov královské maminky a tamní místostarostky Martiny Kozelkové pro něj bylo loňské zrušení jízdy zklamáním, ale dostatečně si uvědomoval, že důvody, které ke změně vedly, musí respektovat a přizpůsobit se jim.

„Sázíme především na bezpečnost a respekt k vynuceným opatřením. Z toho důvodu se tedy nebudou konat žádné doprovodné kulturní akce, nepojede Formanská jízda, není vyloučené ani zrušení tolik oblíbeného žádání o povolení jízdy u radnice. Snažíme se za každou cenu zabránit shromažďování většího počtu lidí, než je nezbytně nutné, a proto opravdu přijede král se svou družinou, praporečníkem, pážaty i vyvolávači do každé ulice i uličky v Kunovicích. Lidé si na ně budou moci počkat před domem, užít si vtipných vyvolávek i pohledu na švarné krojované jezdce na nazdobených koních a v konečné fázi i obdarovat krále, který je sice poctivý, ale chudobný,“ poznamenala Martina Kozelková. Motem letošní jízdy králů je výzva budoucího kunovského krále Daniela: Nechoďte za jízdou králů, jízda králů přijede za vámi!

Archeologické žně na místě budoucí dálnice D55 u Polešovic. Vzácné nádoby z období zhruba 1500 let př. n. l.
Archeologické žně na místě budoucí dálnice D 55 u Polešovic pokračují

Co se tedy bude v neděli 11. července v Kunovicích dít?

„Ráno se budou na dvorech a u domů jednotlivých jezdců, kterých by mělo jet 20 - 30, tradičně strojit a zdobit koně, poté se družina shromáždí a společně si pojede pro svého krále. Následovat by mělo požehnání jízdě i jezdcům od pana faráře. Otázka žádání o povolení jízdy u radnice je stále otevřená– riziko koncentrace velkého množství lidí je značné,“ řekla Martina Kozelková.

I z toho důvodu se organizátoři domlouvají s regionální televizí TVS na zajištění online přenosu právě z této - zřejmě nejatraktivnější - části jízdy králů. Po zbytek neděle bude celá družina projíždět ulicemi Kunovic, vyvolávači se budou snažit pobavit přihlížející a pokusí se připomenout, že už se snad věci opět vracejí do svých původních kolejí, když už i král projíždí Kunovicemi.

Přes všechna omezení a mimořádná opatření bude mít Jízda králů Kunovice 2021 jeden bonus, který se hned tak opakovat nebude. Kunovjané si letos připomínají 250. výročí prvního doloženého banderia v Kunovicích, které se konalo v roce 1771 při příležitosti návštěvy císaře Josefa II. na kunovické faře, kde císař nocoval. Druhý den ráno jej po cestě do Uherského Hradiště doprovázela skupina místních chlapců na vyzdobených koních.

„Tento projev úcty, doprovázet významné osoby, ať světské nebo církevní při jejich návštěvě obce, zůstal zachován a s jízdou králů má nepochybnou souvislost. Zcela jistě stojí za připomenutí a uspořádáním kunovské jízdy králů letos 11. července bude oslaven, jak se sluší a patří,“ doplnila místostarostka.