„Všichni jsme si vědomi toho, že mimoúrovňové křížení v Kunovicích je dlouhodobě neúnosně dopravně přetížené. Problémy, které tam vznikají, jsou tak velké, že je musíme řešit tímto způsobem. Když se nám to podaří, bude to úleva pro mnoho desítek tisíc obyvatel,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

U jednoho stolu se ve Zlíně sešli starosta města Kunovice Pavel Vardan, starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, hejtman Jiří Čunek a ředitel správy Zlín Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek. Ti se domluvili na rozdělení úkolů mezi jednotlivé aktéry.

„To, že jsme se dokázali dohodnout jak se Zlínským krajem, tak se státem, v tomto případě ŘSD, považují za velmi významný okamžik,“ komentoval situaci starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Nově vzniklé komunikace a rozšířená křižovatka by nejenom měly ulehčit dopravní zátěži, ale zároveň představovat i nové napojení na Hradišťskou nemocnici.Výrazně také může pomoct tamním hasičům.

„Místo by si tam mohl najít i hasičský záchranný sbor, který plánuje stavbu nového areálu. Nabízí se možnost, že by byli v blízkosti obchvatu,“ popsal starosta Uherského Hradiště Blaha. Podle něj se celý projekt bude pohybovat v řádech stamilionů.

Po dokončení příprav bude realizace stavby záviset na možnostech získání finančních prostředků z evropských fondů či spolufinancování z veřejných zdrojů.

Křižovatka mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi (cesty l/50 a l/55)Zdroj: vizualizace ŘSD

Křižovatka mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi (cesty l/50 a l/55)

Úpravy křižovatky začnou dřív

„Projekt začne už v příštím roce, kdy se začne křižovatka přestavovat,“ vysvětlil za ŘSD Karel Chudárek. Podle něj se jedná o výstavbu nových chodníků, veřejného osvětlení, či kanalizace. Zlepšit se má i situace s parkováním. Tyto úpravy by měly celkově zvýšit bezpečnost pohybu chodců i aut. K začátku samotné výstavby nových napojení mezi městy by mělo dojít během několika let.

„Chtěl bych poděkovat za tento první krok, podepsání memoranda, a věřím, že se podaří během několika let tento záměr uskutečnit,“ dodal starosta Kunovic Pavel Vardan.

- Města Uherské Hradiště a Kunovice budou investorem části přípravy záměrů na svém katastru, vedoucí k pravomocnému územnímu rozhodnutí, včetně majetkoprávního vypořádání.
- Po předložení pravomocného územního rozhodnutí bude Zlínský kraj pokračovat v nezbytných krocích pro vydání stavebního povolení a realizaci jednotlivých etap stavby
- Ředitelství silnic a dálnic podnikne vše potřebné k vydání stavebního povolení a realizaci stavby sjezdových ramp z I/50.

Autor: Jakub Pelčák