„Program jsme připravili v návaznosti na mezinárodní den evropských jazyků, který připadá na 26. září. Akci jsme nazvali Babylon a každá ze tříd dostala jeden specifický úkol. Žáci se svých povinností zhostili na výbornou a svá zadání splnili dokonale. Přestože se jednalo o oslavu evropských jazyků, program jsme rozšířili i o další světové řeči,“ poznamenala pedagožka kunovické školy Andrea Olbertová.

Netradiční akci si pochvalovaly také kunovické děti. „Líbilo se mi to. Předváděla jsem, jak se jí rýže hůlkami. Doma tak sice nejíme, ale umím to,“ pochválila se žákyně druhé třídy Klárka Nguyenová.