Obnova této staronové dominanty hlavní kunovické křižovatky přišla celkem na 83 milionů korun. Projekt s názvem Podnikatelský inkubátor Kunovice - Stará škola dokončila tamní radnice na konci léta letošního roku.

„V průběhu stavebních prací došlo ke zpožděním kvůli komplikacím způsobeným potřebou náročnějších zásahů do původní konstrukce budovy, než projekt původně předpokládal. Celkové náklady včetně projektové přípravy, nákladů na stavební a autorský dozor, víceprací, interiérů a dalších nezbytných souvisejících prací a dodávek vybavení jsou ve výši přibližně 83 milionu korun bez DPH. Z této částky bude téměř 40 milionů uhrazeno z dotačních prostředků,“ informoval mluvčí kunovické radnice Zdeněk Kučera.

V těchto dnech se podle jeho slov měly uskutečnit dny otevřených dveří určené široké veřejnosti.

„Bohužel aktuální situace související s protipandemickými opatřeními spojenými s rozšířením koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky podobné akce neumožňuje. Proto město Kunovice nabízí veřejnosti několik náhradních řešení, aby se mohla prohlídka školy v nějaké formě uskutečnit. Díky spolupráci s technicky i kreativně zdatnými dodavateli, kteří dokázali rychle a efektivně zareagovat, vznikla virtuální prohlídka a realistický 3D model celé budovy Staré školy," doplnil Zdeněk Kučera.

Každý si tak může prostřednictvím internetu prohlédnout celý objekt v klidu a bez jakéhokoliv rizika.