Jedním z obyvatel postižených Kunovic je i Josef Hapák. „Prakticky denně procházím některými zaplavenými ulicemi a hovořím s lidmi. S každým se zastavím, a proto vím, jaké těžkosti prožívají,“ popisuje atmosféru v zaplavených částech města Hapák.

Zaplaveným Kunovicím pomáhali i dobrovolníci z Uherského Hradiště. „V mysli mi utkvěla bezmoc z toho, že přívaly vody nelze žádným způsobem zastavit,“ připomíná jeden z pomocníků, strážník hradišťské městské policie Vlastimil Pauřík.

Divoká voda bolestně odhalila potřebnost a neodkladnost urychleného provedení protipovodňových opatření. Plány na ně už přitom Kunovice několik let disponují. Město na své náklady zpracovalo v listopadu 2007 studii proveditelnosti akce „Kunovice – protipovodňová opatření podél vodního toku Olšavy“ a podalo návrh protipovodňových opatření.

„Žadatelem o dotaci z programu Podpora prevence před povodněmi II mělo být Povodí Moravy. Stavba měla být realizována v roce 2008,“ informovala místostarostka Kunovic Ivana Majíčková. Ministerstvo zemědělství však následně změnilo podmínky dotace a chtělo dopracování projektu do fáze územního rozhodnutí. „Povodí Moravy však městu oznámilo, že žádost bude podána až po dopracování projektu do fáze pro územní rozhodnutí, až do programu Podpora prevence před povodněmi III,“ dodala místostarostka. Předpokládané náklady byly odhadnuty na 103 miliony korun. „Je to sice smutné, ale věřím, že tato hrozná zkušenost přesvědčí odpovědné orgány o tom, že řešení protipovodňových opatření na řece Olšavě už nesnese odkladu,“ podotkla Majíčková.

Nedávnou povodní nejvíce utrpěly ulice Na Karmaku, Na Rybníku, Olšavní, Na Řádku a třída Vítězství. V některých z nich stále probíhá úklid následků povodně. Zástupci kunovické radnice se snaží lidem v zasažených ulicích účinně pomáhat. Zajišťují odvoz odpadu a ve spolupráci s Oblastní charitou Uherské Hradiště a organizací ADRA také pomoc dobrovolníků. Radnice distribuuje také humanitární pomoc, zajišťuje čištění prostor pomocí wapových čističů a půjčuje vysoušeče. Zajišťuje dohled městské i státní policie a hygieniků v postižených lokalitách Do dnešních dnů skončilo na skládkách více než 150 tun odpadu ze zaplavených domů.

Hasičský záchranný sbor jižní Čechy vyčerpal svým obřím čerpadlem za 11 hodin 4 miliony litrů vody z laguny o rozměru 170 tisíc metrů čtverečních za ulicí Na Řádku.

Čtěte také:

názor redaktora Olega Kapinuse Kunovické trable