Jeden z klíčových dokumentů byl totiž v posledních dnech podepsán vedením města Kunovice, Povodím Moravy i Zlínským krajem. Nejpozději v druhé polovině roku 2018 se tak má do úseku dlouhého tři a půl kilometru zakousnout těžká stavební technika.

„Tehdy, v sedmadevadesátém, jsem zrovna řešil novostavbu v místní části Bělinka, kde byl kvůli špatně vybudované kanalizaci suterén mé novostavby zatopen vodou z Olšavy do výše zhruba sedmdesáti centimetrů. Při těchto povodních jsme se sousedy odčerpávali vodu ze zatopených sklepů dalších domů nebo jsme se snažili o její odklonění do okolních polí,“ vzpomínal na stoletou vodu, která se celým regionem prohnala před dvaceti lety Kunovjan Radek Škrášek.

Chystané práce, které souvisí s protipovodňovými opatřeními na Olšavě si proto chválí.

„Voda se nám sice od té doby bohužel dostala do kanalizace, ale dál už nešla. V dalších letech 2006 a 2010 byly problémy s vodou v části Kunovic zvané Karmak a na  ulici Olšavní. Právě tuto část Kunovic mají do budoucna ochránit chystané práce,“ doplnil.

Podívejte se na povodeň v roce 2010 v Uherském Hradišti a v Kunovicích

Fotogalerie: Povodně na Slovácku v roce 2010, vzpomínkové foto

Protipovodňové opatření na řece Olšavě, které za tu dobu vznikly například také ve Starém Městě, Uherském Hradišti, Huštěnovicích a Babicích, v současnosti čekají už pouze na stavební povolení a výběr dodavatele.

„Podpis smlouvy byl pro město významným krokem. Náš podíl na stavbě bude patnáct procent z celkových nákladů,“ poznamenala starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Navržené úpravy tak počítají s ochranou zástavby Kunovic po pravém i levém břehu koryta Olšavy. Celková délka nově vybudovaných hrází má měřit 720 metrů.

Čtyřicet až sto dvacet centimetrů vysoké ochranné zdi či zvýšené sypané břehy budou rozprostřeny do úseku celkově dlouhého 3,2 kilometrů a část z ní zasáhne také do uherskohradišťských Sadů.

„Snahou Povodí Moravy je, aby byla do konce měsíce října podána žádost o dotaci do dotačního programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi III. Samotná stavební realizace by mohla být zahájena na jaře roku 2018 a ukončení prací je předpokládáno na přelomu let 2019 a 2020,“ sdělil za Povodí Moravy Petr Chmelař.

Součástí projektu má být i přeložka mostu v souladu s koncepcí generelu dopravy města Kunovice.