Již dvakrát jsme kvůli tomu měli zaplavené sklepy," stěžuje si Jiří Filip, jehož slova potvrzuje i Ladislav Polách, který v lokalitě vlastní dům. Problém by měla vyřešit dotace z Ministerstva zemědělství. Kdy se to stane, to však v této chvíli nikdo neumí odhadnout.

Podle Jiřího Filipa město dalo slib, že provede nezbytná protipovodňová opatření, dodnes jej však nesplnilo. Přednost prý dává řešení dopravní situace ve městě.

Město podniklo veškeré kroky

To však starostka Kunovic odmítá, město údajně podniklo všechny kroky, které byly v jeho moci. „Zabýváme se tím už od roku 2008. Tehdy byl záměr uskutečnit protipovodňová opatření společně se Starým Městem a Uherským Hradištěm, poté jsme však byli z projektu vyčleněni až do druhé etapy," vysvětluje Ivana Majíčková zdržení.

Město již má za účelem vybudování protipovodňových opatření vykoupeny všechny pozemky a také připravený projekt i s platným územním povolením. „Původní předpoklad výstavby byl pro rok 2013, což se však především díky nestabilní politické scéně nepodařilo uskutečnit. V těchto dnech zasíláme novému ministru zemědělství žádost o sdělení, jak bude stát dále postupovat," dodala starostka.

Tím podle ní veškeré možnosti města končí. Nyní je osud protipovodňových opatření, která by měla stát až 100 milionů korun, v rukou státu, respektive Povodí Moravy.

„Pro zastavěné území Kunovic jsou navrženy protipovodňové zdi a pro úseky mimo zastavěnou plochu pak protipovodňové zemní hráze. Nyní v rámci žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství hledáme nejschůdnější variantu řešení," uvedla Gabriela Tomíčková, mluvčí Povodí Moravy.

Podle Jiřího Filipa by prý pomohlo vybudování propusti, která by umožnila nahromaděné vodě odtékat z pozemků za rodinnými domy. To však podle všeho není tak jednoduché.

„Protipovodňová opatření, to je celý soubor činností a nemůžeme jen tak zničehonic na jednom místě zhotovit propusť. Vše na sebe musí navazovat, aby se voda na třídu Vítězství vůbec nedostala," konstatovala Ivana Majíčková, která prozradila alespoň jednu potěšující zprávu pro obyvatele Kunovic. „V rámci mikroregionu Dolní Poolšaví brzy pořídíme hlásiče a čidla na vodní hladinu a upravíme digitální povodňové plány, což zajistí lepší informovanost obyvatel o stavu hladiny vody v řece Olšavě."