Smlouvu starostka ze Slovácka podepsala v sobotu 5. září za přítomnosti zástupců Sněmovny reprezentantů a senátu státu Texas, honorárního konzula Briana Allena Vaníčka i dalších zástupců města West. „Navázali jsme pevné a upřímné přátelství. Doufám, že se znovu setkáme tentokrát v Kunovicích na jízdě králů v květnu 2016," naznačuje Ivana Majíčková možný termín návštěvy Američanů.

Netradičním zážitkem byla pro výpravu z Kunovic zejména účast na slavnostech Čechoameričanů WestFest, který starostka Kunovic osobně zahájila. Byla také jmenována maršálem slavnostního průvodu čítajícího asi stovku ozdobených aut i motocyklů, v jehož čele jela s místostarostou Westu Stevem Vankem.

V dalších dnech se starostka Kunovic setkávala s Čechoameričany, mimo jiné s panem Milanem, jehož maminka přišla do Ameriky v roce 1910 přímo z Kunovic. Její kufr i kunovický kroj mají uložený v malém muzeu organizace Sokol.

„Setkali jsme se se spoustou příjemných, úžasných a otevřených lidí, kteří byli šťastní, že si mohou s námi popovídat v češtině či zazpívat českou písničku," vypráví Ivana Majíčková , která ocenila i manžele Kathy a Larryho Podsedníkovy, kteří se o kunovickou delegaci po celou dobu obětavě starali a před dvěma lety také doprovázeli skupinu mladých obyvatel Westu při jejich návštěvě v Kunovicích.