Spolupracujícími organizacemi jsou Síť mateřských center a Asociace center pro rodinu. O tom, že ambice kunovické radnice nebyly ničím přemrštěným, svědčí postup mezi finalisty a konečné vítězství v kategorii obcí od 5 do 10 tisíc obyvatel. Ocenění převzala v pátek 25. listopadu 2011 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR starostka Mgr. Ivana Majíčková z rukou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka a předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PSP ČR Heleny Langšádlové.

Cílem soutěže, do níž se v letošním roce zapojilo celkem 130 obcí, je podporovat realizaci opatření a aktivit na podporu rodin v obcích ČR. První kolo soutěže probíhalo na základě hodnotících formulářů, které města a obce odeslaly pořadatelům. V průběhu října navštívili zástupci hodnotícího týmu obce, které se dostaly do užšího výběru.

„Hodnotitelkám se velmi líbilo kunovické Komunitní centrum,“ poodhaluje podrobnosti průběhu hodnocení vedoucí odboru kultury, školství, cestovního ruchu a sportu městského úřadu Jan Šobáň. „Oceňovaly samotnou myšlenku využití rekonstruovaného objektu, v němž se v prostorách mateřského centra, klubu seniorů a městské knihovny nenásilnou formou potkávají a prolínají prakticky všechny generace. Velmi je zaujal také projekt dětských hřišť, včetně školních hřišť, jež jsou dostupná i veřejnosti – tato myšlenka zřejmě jinde není zcela obvyklá. A myslím, že v dobrém slova smyslu jsme hodnotitelky „dorazili“ prezentací folklorních souborů, sportovních klubů a spolků, kterých je v Kunovicích opravdu požehnaně,“ doplňuje Jan Šobáň.
V soutěžním formuláři byla celá řada dotazů zkoumajících například typy a počty městem zřizovaných zařízení pro rodiny, jaké jsou k dispozici služby k prevenci sociálního vyloučení rodičů s malými dětmi, služby ke zvyšování rodičovských kompetencí a k posilování partnerských a manželských vztahů, služby péče o děti, poradenství v oblasti sladění pracovních a rodinných rolí a služby na podporu rodin v systému náhradní rodinné péče. Další kapitola se věnovala přímé podpoře rodin, následující pak bezpečnému prostředí pro rodiny. Hodnotící tým také zajímalo, jakým způsobem funguje ze strany města Kunovice rodinná osvěta, podpora pro-rodinné organizace či zda vůbec ve městě existuje komise pro práci s rodinnou a dětmi.

„Když jsem si pročítala propozice soutěže, uvědomila jsem si, že většinu kritérií máme v Kunovicích dávno splněnou, aniž bychom o této soutěži věděli. Komunální politika podporující rodiny je přece součástí každého politického programu, který myslí na blaho svých občanů. Tento prvek v našich volebních programech i v plánech rozvoje města Kunovice na jednotlivá volební období zaznívá vždy velmi silně a je jednou programových priorit rozvoje města Kunovice,“ říká starostka Ivana Majíčková. „Podpora rodin, to není jen finanční příspěvek při narození dítěte, nebo úpravy územního plánu umožňujícího novou výstavbu rodinných domků. To je také dostupnost školství, budování dětských hřišť, budování bezpečných komunikací, zajišťování dopravní dostupnosti, ale také podpora spolků, zájmových sdružení i sportovních klubů. A součástí tohoto tématu je také péče a podpora seniorů a sociálně slabých občanů, jakkoliv mnozí zužují téma rodinné politiky pouze na rodiny s malými dětmi,“ vysvětluje starostka Majíčková.

O tom, zda se Kunovicím vyplácí přátelská vstřícnost vůči rodinám, mají na zdejší radnici jasno. Výsledkem jejich dlouhodobé činnosti nejsou jen spokojení občané, kterých již několik roků po sobě přibývá, ale ze strany pořadatelů 4. ročníku soutěže Obec přátelská rodině také finanční ocenění ve výši 670 tis. korun, s vítězstvím v příslušné kategorii spojené. Peníze jsou samozřejmě určeny na podporu programů prorodinné politiky města.