Kunovicím v roce 2016 zbude přes šest milionů, zastupitelstvo přijalo přebytkový rozpočet s příjmy více než osmdesát šest a půl milionů korun a s předpokládanými výdaji přes osmdesát milionů korun. Kunovice tak stejně jako tento rok budou hospodařit s přebytkem, který použijí na splácení dlouhodobých dluhů. „Přebytek by měl putovat na splátky úvěrů přijatých pro financování některých investičních akcí ve městě," potvrdila starostka Kunovic Ivana Majíčková. Zejména jde o splácení úvěrů, které si město vzalo na projekt Podnikatelský inkubátor a Panský dvůr či na rekonstrukci víceúčelové haly v Kunovicích.

V Uherském Brodě zastupitelé schválili rozpočet na příští rok s příjmy přes 360 milionů a výdaji více než 370 milionů korun. Přestože se čísla dostávají do záporných hodnot, dle brodského místostarosty Petra Vrány o schodkový rozpočet nepůjde. „Rozdíl pokryjeme přebytkem z letošního roku, zůstatek na účtu je téměř 32 milionů," vysvětlil Petr Vrána.

Co se týče investiční aktivity v příštím roce, v Kunovicích mají naplánováno několik projektů, které chtějí financovat především z uvedeného rozpočtu. „Plánujeme hlavně realizaci zasíťování lokality Na Záhonech určené pro výstavbu rodinných domů a také rozšíření hřbitova, to vše z rozpočtu města," informovala Majíčková. Další investiční aktivity na rok 2016 zatím nejsou uzavřené.

V Uherském Brodě bude investic méně než letos. „Tlak na úspory je především v porovnání s letošním rokem, kdy jsme provedli skutečně velké množství investičních akcí," uvedl Vrána. Dodal však, že do plánovaného rozpočtu jsou zahrnuty pouze ty dotační akce, které už jsou schválené. „Je nutno zdůraznit, že do návrhu rozpočtu 2016 nejsou v plné výši zařazeny očekávané dotační akce, pouze část odpovídající vlastním finančním prostředkům. V plné výši jsou zařazeny pouze ty akce, na které má město již rozhodnutí," informovala mluvčí Uherského Brodu Elen Sladká.

Stejně jako Kunovice i Uherský Brod musí splácet dluhy. Od poloviny příštího roku začne splácet úvěr 250 milionů korun, po dobu deseti let tak bude muset každý rok splatit 25 milionů korun. „Jde o úvěr z roku 2008, z něhož jsme v uplynulých letech financovali všechny dotační akce," informoval Vrána. Nutnost splatit úvěr a s ní se pojící menší možnost investic Brodští považují za pochopitelné.

„Je škoda, že se toho příští rok nevybuduje nebo neopraví tolik jako v minulých letech, ale je pravda, že například letos toho město udělalo opravdu docela dost. To by bez půjčky asi nešlo," vyjádřila svůj názor brodská rodačka Anna Ježková.

Uherský Brod v roce 2015 hospodařil se schodkovým rozpočtem o příjmech přes 404 milionů korun a výdajích téměř 420 milionů. Kunovice proti tomu měly rozpočet přebytkový, který se skládal z příjmů přes 77 milionů korun a výdajů necelých 72,5 milionu.

ANDREA GABRIELOVÁ