Předvečer první adventní neděle umocnila bohoslužba, kterou celebroval duchovní správce Miroslav Jáně z Pohořelic na Zlínsku. Ten, jak je už několik let v Kudlovicích tradicí, požehnal velkému adventnímu věnci, zavěšenému v průčelí chalupy Strmenských, rozsvícenému vánočnímu stromu před ní, ale také čtyřiceti malým věnečkům, které si přinesli občané k posvěcení.

„Za pět let mé kněžské služby je to kudlovické žehnání adventním věncům pod širým nebem mojí premiérou. Po skončení této mše svaté odjedu sloužit bohoslužbu do Oldřichovic. V tamní kapli požehnám symbolům adventu a zítra si to zopakuji v pohořelickém kostele," svěřil se P. Miroslav Jáně.

Připomenul, že v době adventu by bylo dobré, aby se lidé zamysleli nad uplynulými dvanácti měsíci

„Bude to jakési zpytování svědomí. Měli bychom litovat toho, kde jsme nejednali dobře, dopustili se něčeho, na co nemůžeme být hrdi před Bohem, před svými spoluobčany, ani sami před sebou. Boha bychom měli prosit za odpuštění," řekl v promluvě k občanům pohořelický duchovní správce.

Atmosféru sobotní církevně-společenské akce umocnil po mši svaté atraktivní program s vánoční tematikou, o nějž se postarali žáci základní školy, ženský a mužský pěvecký sbor z Kudlovic.

„O minulém víkendu se sešlo několik žen a dívek z naší obce, aby si pod vedením zkušených aranžérek vytvořily adventní věnečky. Ty, které si je chtěly vyrobit doma, si mohly na ně alespoň nakoupit ozdoby," poznamenala Marie Surovcová, jedna z aktérek kurzu.

Na něm nechyběli ani lidoví tvůrci s výrobky ze šustí, sena, ale také ze sešívaných, malých různě barevných kousků látek – patchworku.

„Protože huštěnovický pan farář Mariusz Sienkowski je na léčení v lázních, přijal naše pozvání na tradiční žehnání adventních věnců mladý duchovní správce z Pohořelic. Mám radost z toho, že předvečer první adventní neděle se opět vydařil," vyjádřil své dojmy starosta obce Zdeněk Jabůrek, který akci moderoval.

Poznamenal, že myšlenkou pořádat v předadventní době zabijačku přišli před několika lety kudlovičtí dobrovolní hasiči. „Posléze k tomu přibylo svěcení věnců. Nyní je z toho církevně-společenská akce, pořádaná dobrovolnými hasiči a občanským sdružením pro výstavbu kaple, pod záštitou obce," pochvaloval si starosta Kudlovic.

Pořadatelé připravili pro všechny účastníky koláče, cukroví i zabijačkové speciality. Všeho bylo dost.