Spolu s nimi se tak více než dvě stovky krojovaných obyvatel obce zapojily do pokusu o obrodu a připomenutí pestrosti a bohatosti zvyklostí u svatebních veselic ještě v druhé půli minulého století.

„Chtěli jsme ukázat, jaké svatební zvyky a obřady se tady u nás dodržovaly v minulosti a zároveň vysvětlit jejich podstatu,“ poznamenal otec nevěsty Vít Hrabal. Podle názoru učitele, folkloristy a spoluorganizátora akce Vlastimila Ondry má národopis na Slovácku na mále.

„Největší problém vidíme v tom, že dochází k přerušení předávání lidové kultury v rodinách. Mladí lidé, ale ani dnešní čtyřicátníci či padesátníci netuší, proč by měli udržovat zvyky, které jim nic neříkají,“ konstatoval Ondra.

V sobotu odpoledne šlo v Boršicích u Blatnice o z části komponovaný pořad, jehož účinkujícími byli místní lidé všech věkových kategorií.

„Zorganizovali jsme to tak, že šlo o nesouborové vystoupení, kde se představili pouze obyvatelé Boršic u Blatnice. Dokonce i dechovka byla poskládaná z jejích bývalých členů. Nacvičovalo nás sice zhruba šedesát, ale do celé akce se v krojích zapojily desítky dalších. Celou vesnici se nám podařilo pobláznit tak, že si kroje sháněli i ti, co nikdy žádný nevlastnili. Nejmladšímu krojovanému nebyl ještě rok a věk nejstaršího překročil sedmdesátku,“ upozornil Hrabal, který oblékl do kroje, kromě dcery Kristýny – představující nevěstu, také celou svoji pětičlennou rodinu.

Připravenost však svatební otec hlásil i v oblasti spotřebitelských svatebních zásob. „K dispozici máme například čtyři tisíce vdolečků a šedesát litrů slivovice. O víno se postaral náš pan starosta Bohuslav Vávra,“ usmíval se Hrabal těsně před začátkem akce.

Jeho zmínku o víně potvrdil Vávra přímo uprostřed svatebního veselí. „Odhadujeme, že je tady dohromady tisíc pět set diváků i krojovaných a přesně tolik lahví vína jsme pro všechny přichystali,“ naznačil Vávra.

Mezi průvod doprovázejícími návštěvníky pak bylo možné spatřit početné skupiny z okolních obcí. Dorazili obdivovatelé národopisu ze Slavkova, Dolního Němčí i Hluku.