„Čtyřicet z nich vystavovala od 26. července do neděle 3. září v galerii Turistického centra na Velehradě. O její panenky byl v těch několika dnech prázdnin a dovolených na sklonku srpna a přelomu září mimořádný zájem. Návštěvníci se těšili z toho, když v expozici uviděli panenku ze svého regionu,“ řekla upřímně Marína Nožičková, kulturní pracovnice velehradského turistického centra, která krojované panenky považuje za úžasný klenot.

„První panenku vyrobila naše maminka pro radost své maminky a natolik jí to bavilo, že ve výrobě těch folklorních miniatur stále pokračuje. Dodnes jich vyrobila přes sto kusů, a to od velikosti 42 cm až po 80 centimetrů. Většinu z nich vytvořila sběratelům na zakázku,“ nechaly se slyšet dcery paní Neoralové, Kateřina s Veronikou.

Ty o několika panenkách vědí, že cestovaly do daleké ciziny. Hanačka a velkobílovická krojovaná galánka nyní přebývají v Rusku, Valašku obdivují v Muzeu historie Valašska v Texasu a tři krojované panenky zamířily dokonce až do Číny.

K ženským krojům dokonce přibyly v poslední době také kroje pánské a společně tak tvoří krojované páry, a to jak v kostýmech všedních, svátečních či svatebních.

„Radost mám z toho, že v expozici je na jednom z čelných míst velehradský krojovaný pár, ale také pár vlčnovský. Kroj, který se obléká na Velehradě prezentuje velehradsko- spytihněvský typ a nosí se ještě v sousední obci Modrá. Vlčnov je zase proslulý velmi barvitou krásou krojů,“ řekla Velehraďanka Jarmila Novotná.