„O Velikonocích v uplynulých dvou letech museli kluci v Drslavicích klepat a hrkat v respirátorech. Bylo jich sice jen několik, ale nevzdali to. Letos už chodí po vesnici kluci všichni a hrkají bez omezení, jak byli zvyklí. Na tradici je třeba navazovat,“ řekl drslavický starosta Rostislav Mihel.

Zvyk velikonočního hrkání po letech obnovili kluci v Podolí. O Velkém pátku i Bílé sobotě podle Podolanky Dagmar Vackové vyráželi kluci s hrkači, vrzgači a klapači do ulic vesnice vždy od kapličky u školy a poctivě chodili a ohlašovali tak čas místo zmlklých zvonů.