Plánované stavební úpravy frekventované silnice v Uherském Hradišti proto vítá s nadšením.

„Rozšíření silnice bude jednoznačně přínosem, protože auta tam jezdí tak natěsno, že často hrozí poškození zpětných zrcátek, ale i aut samotných. Slyšel jsem i o plánech na kruhový objezd u kina Hvězda, který by mohl znamenat zvýšení bezpečnosti dopravy, ale také její zpomalení,“ míní Šimčík, který by považoval za ideální řešení situace umístění kruhového objezdu přímo do hlavní křižovatky. Plány na nové rozšíření silnice a případný kruhový objezd, který se má nacházet jen nedaleko toho prvního u supermarketu Kaufland, posvětili na mimořádném zasedání hradišťští zastupitelé. Investici a záměr odsouhlasili předtím i krajští radní.

Rozšíření se týká jedné z nejdůležitějších křižovatek v Uherském Hradišti spojující Sokolovskou ulici, vedoucí ze směru od Jarošova a Zlína, s hlavní páteřní komunikací procházející městem. Investorem obou akcí bude Zlínský kraj ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. Křižovatka v Uherském Hradišti je v současnosti kapacitně nedostačující, což má za následek tvoření dlouhých kolon vozidel.

„Předmětem schválené investiční akce je stavební úprava Sokolovské ulice v délce 190 metrů ve směru od křižovatky. Práce budou spočívat ve výměně konstrukčních vrstev vozovky a její rozšíření ze současných 9 na 9,75 metru. Dojde i na odvodnění silnice a vybudování nové dešťové kanalizace a dopravního značení,“ informoval Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za oblast dopravy. Rozšířena bude i silnice ve směru od Kunovic k ulici Sokolovská.

Práce na vozovce se uskuteční za úplné uzavírky s tím, že objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích. Zástupci města ale prozatím nejsou přesně schopni vysvětlit, jak bude provoz ze silně frekventované silnice bočními ulicemi zajištěn. „Objízdné trasy pro rekonstrukci křižovatky jsou navrženy projektantem, ale nejsou definitivní, neboť návrh se v současné době připomínkuje,“ podotkl místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka (KDU--ČSL), který má oblast dopravy na starosti.

Po dokončení úprav silnice dojde ke zvýšení kapacity křižovatky, což má ve výsledku znamenat pozitivní dopad jak na plynulost a bezpečnost silničního provozu, tak na snížení hladiny hluku a úrovně emisí. Celkové náklady na stavbu se vyšplhají na 21,580 milionu korun. Bude však jen první etapou rozsáhlého projektu řešícího zkapacitnění Sokolovské ulice v celkové délce 305 metrů směrem na Jarošov. Součástí projektu bude i stavba nové okružní křižovatky s ulicí Verbířská, vznik nového parkoviště u zimního stadionu a vybudování podchodu pro pěší.

Plánována je i úprava páteřní komunikace města, procházející touto křižovatkou ve směru od Kunovic do Starého Města, která bude společně realizována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Uherské Hradiště. Práce na zkapacitnění silnice u křižovatky by se měly uskutečnit od dubna do prosince příštího roku. Rozšíření silnice bude první etapou projektu, jehož výsledkem má být také nový kruhový objezd u kina Hvězda a podchod v blízkosti ZŠ Sportovní a zimního stadionu. Hradišťský zastupitel Antonín Seďa (ČSSD) ale považuje projekt za nedomyšlený. „Podchod považuji za velmi dobrý nápad, naopak kruhový objezd považuji je nesmyslný. Pokud u kina Hvězda tento rondel vznikne, totálně to zpomalí a ucpe dopravu. Také se domnívám, že všechny tyto úpravy nebudou efektivní do doby, než vznikne obchvat Jarošova s mostem ke Starému Městu,“ poznamenal Seďa.