„Úterý jsme zvolili proto, že studenti zítra odjíždějí na prázdniny,“ vysvětlil Pavel Stuška, kaplan velehradského Stojanova gymnázia. Průvodu, při němž věřící nesli skutečný kříž, se zúčastnili gymnazisté, zaměstnanci a obyvatelé všech tří sociálních ústavů pro zdravotně postižené. „Jsem tady, protože se zúčastnit křížové cesty chci. Navíc dnes jdu spolu s jednou z vozíčkářek,“ vysvětlila Tereza Polková, studentka třetího ročníku tamního gymnázia. V pietním procesí nechyběly ani sestry z komunit Kongregace Božského Vykupitele a Cyrila a Metoděje a několik místních věřících. Účastníci křížové cesty si mezi jednotlivými zastaveními, kdy četli o Ježíšově utrpení, kříž předávali.
Velikonoce mají ze všech katolických svátků nejdelší přípravné období. To vrcholí ve Svatém týdnu. Tento se nazývá podle biblického příběhu umučení Ježíše Krista také Pašijovým týdnem. Začíná Květnou nedělí a vrcholí Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou, k ončí slavnostním Vzkříšením.