„Dopoledne převzali profesionální hasiči medaile z rukou ředitele HZS Zlínského kraje Víta Rušara a místostarosty města Uherské Hradiště Iva Frolce. Za věrnost III. stupně ve službě hasičů bylo předáno 14 medailí, 12 medailí bylo za věrnost II. stupně, za věrnost I. stupně převzali medaili 2 příslušníci a zbylých 21 medailí obdrželi příslušníci v rámci oslav 20. výročí vzniku Hasičského záchranného sboru České republiky, které hasiči oslavili v loňském roce, avšak byly přerušeny opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID-19,“ informovala mluvčí HZS Zlínského kraje Lucie Javoříková.

S úplnou uzavírkou silnice mezi Valašskými Klobouky a Lipinou od 17. září do 1. října.
Uzavírka na Zlínsku: Řidiči musejí přes Křekov, odříznutými obcemi sveze minibus

Ze stanice Uherské Hradiště byl medailí za věrnost třetího stupně odměněn mimo jiné i vrchní asistent pprap. Jan Fajkus z Jalubí. Tento příslušník nastoupil k HZS okresu Uherské Hradiště na pozici hasič-strojník 1.10.2000, ve které setrval až do 15.8.2021 kdy povýšil na pozici hasič-technik spojová služba. Jan Fajkus pomohl mnoha lidem v těžkých životních chvílích a je připraven předávat své zkušenosti mladším příslušníkům.

Nový autobus DSZO, únor 2021
Některé školní spoje budou od zítřka jezdit jinak. Víte, kdy být na zastávce?

Odpoledne přišli na řadu nováčci, kteří se před zraky svých partnerů a příbuzných účastnili slavnostního aktu složení služebního slibu. Jednalo se celkem o 55 hasičů, kteří nastoupili do služebního poměru v průběhu let 2019, 2020 a 2021.

„Obě části programu byly zahájeny minutou ticha na počest památky dvou hasičů JSDH Koryčany, kteří zemřeli při výbuchu plynu v rodinném domě v Koryčanech,“ doplnila Lucie Javoříková.O hudební vystoupení se v Redutě postarali žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště pod vedením Martina Baláže.