„Jedná se o nemovitosti na hraničním přechodu Starý Hrozenkov – Drietoma, který se nachází na hranicích se Slovenskou republikou a byl kolaudován v roce 1998. Tím Zlínský kraj získal do svého vlastnictví dvaačtyřicet pozemkových a stavebních parcel o celkové rozloze zhruba osmadvacet tisíc metrů čtverečních a dále osmnáct administrativních a technických staveb,“ upřesnila Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Účetní hodnota majetku přesahuje částku 186,5 milionů ko­run.

Areál zahrnuje mimo jiné kontrolní halu

Areál hraničního přechodu tvoří objekty bývalé celnice České a Slovenské republiky – kontrolní hala, veterinární a rostlinolékařská kontrola, kotce pro psy, kontrolní buňky, zastřešení odbavovacího prostoru, včetně závor, komunikací, chodníků a zpevněných ploch, přípojek sítí technické infrastruktury k jednotlivým objektům, veřejného osvětlení a parkoviště.

„ÚZSVM zároveň předal movitý majetek umístěný v budovách na tomto hraničním přechodu,“ dodala Rennerová.

Zlínský kraj žádal kromě přechodu ve Starém Hrozenkově i o převedení objektů ve Střelné.

„Projevili jsme zájem o tyto hraniční přechody především ze strategických důvodů, neboť přes ně vedou důležité dopravní koridory na Slovensko. V budoucnu by zde mohly procházet rychlostní komunikace, chceme mít proto nad těmito pozemky dohled,“ vysvětlil mluvčí Zlínského kraje Patrik Kamas.

Kraj má přednost před obcí

O majetek měla zájem i obec Starý Hrozenkov.

„Jenže ze zákona má kraj přednost před obcí,“ poznamenal tamější starosta Milan Vaculík.

„Pokud ale převod přispěje například k vyšší zaměstnanosti v obci, tak to vítám,“ dodal.

Plány využít objekty pro univerzitu padají

Obec dříve uvažovala o využití místa například pro pražskou Univerzitu Jana Amose Komenského, která má ve Starém Hrozenkově pobočku.

„Měli jsme nějaké plány, pokud bychom uspěli s grantovými žádostmi, ale ty tímto padají,“ sdělil starosta Starého Hrozenkova.

Vaculík však podotkl, že správa tohoto majetku je ekonomicky značně náročná.

„Některé objekty jsou zdevastované a budou potřebovat rozsáhlé úpravy,“ vysvětlil starosta.

Zlínský kraj bude podle svého mluvčího usilovat o to, aby budovy dále nechátraly.

Budou v objektech sklady?

„Lze je dále pronajímat a využít například pro skladovací prostory nebo kanceláře,“ poznamenal Kamas.

ÚZSVM nyní v souladu s usnesením vlády připravuje převod pozemků pod tělesem komunikace I. třídy I/50 v prostoru hraničního přechodu, jejichž novým majitelem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR.