Okresní nemocnice ve Vsetíně, Kroměříži a Uherském Hradišti budou podle hejtmanova náměstka pro zdravotnictví Lubomíra Nečase zajišťovat základní péči v oborech interních, chirurgických a gynekologicko-porodnických. „Ostatní, takzvané menší obory se mohou redukovat a přesunout třeba do jedné z nemocnic," podotkl Nečas.

Upozornil však, že nejde o okamžité změny. „Například lůžkové kožní oddělení nemusí být ve třech nemocnicích, ale bude stačit třeba v jedné. Na to však máme deset až patnáct let, není to věc, která by se nyní řešila," dodal Nečas. Vyloučil také zrušení pracovišť, která vykazují velmi dobrou odbornou úroveň.

Co se Uherskohradišťské nemocnice týče, na její chod v současnosti nebude mít schválení koncepce krajského zdravotnictví žádný vliv. Ať už v oblasti počtu lůžek nebo jednotlivých odborností. „S aplikací sdruženého lůžkového fondu se počítá v právě budovaném centrálním objektu, jehož dokončení je plánováno na závěrečné měsíce příštího roku. Bude se týkat chirurgických oborů – chirurgie, traumatologie, ortopedie, ORL a očního. Neovlivní spektrum ani úroveň poskytovaných služeb," informovala mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Dana Lipovská.

Cílem koncepce je ušetřit napjatým nemocničním rozpočtům peníze. Krajští radní nepředpokládají, že ředitelé zdravotnických zařízení budou muset kvůli plánovaným změnám propouštět personál.