V centru Velehradu koupilo rozsáhlý pivovar s budovami, postavený cisterciáky v roce 1733. V letech 1922 až 1924 byl přebudován na poutní a exerciční dům Stojanov, od roku 1948 byl změněn na ústav sociální péče.

Útočiště v něm, posléze pak i v přistavených pavilonech našli hendikepovaní občané. Po roce 1989 se začalo s postupným uvolňováním budovy Stojanov a předáváním majetku církvi.

Následně tam až do roku 2015 poskytovali Službu klientům Domova pro osoby se zdravotním postižením (DZP) Velehrad- Salašská. Od té doby zejí bývalé budovy domova prázdnotou.

Pomyslné ledy se konečně hnuly kupředu poté, co radní Zlínského kraje schválili z kapacitních a bezpečnostních důvodů zřízení odlehčovací služby poskytované pobytovou formou, a to v části objektu bývalého DZP ve Velehradě, Salašské ulici.

„Je skvělé, že aspoň část pět let opuštěné budovy zase ožije a k tomu ještě sociální službou. Byl bych velmi rád, kdyby tato krizová situace přispěla k tomu, že budova bývalého DZP Salašská bude oproštěna od všech dotačních závazků, z nichž jeden říká, že „musí zde být provozována pobytová sociální služba“ a druhý říká, „nesmí zde být provozována pobytová sociální služba,“ ťal do živého velehradský starosta Aleš Mergental. Jedním dechem dodal, že od vystěhování zmíněného objektu v Salašské ulici opakovaně jednal s minulým i současným vedením kraje, ale situace zůstávala stále stejná.

„Doufám tedy, že koronavirová epidemie rozváže úředníkům i politikům ruce a otevře oči tak, aby budova mohla opět plně fungovat. Vždyť potřebných lidí je celá řada. Na Velehradě dlouhodobě hledáme prostor pro vytvoření několika bytů pro seniory, a samozřejmě, že část velké opuštěné budovy v centru obce by mohla být skvělou variantou,“ shrnul svou představu starosta.

Odlehčovací pobytová služba v Salašské ulici na Velehradě je podle Marie Fremlové, ředitelky Sociálních služeb (SS) Uherské Hradiště, určena od 1. května 2020 pro uživatele, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a v současné době s ohledem na pandemii Covid-19 není možné zajistit pro ně žádný jiný způsob sociální péče.

„Pobytové sociální služby mají nyní omezené možnosti příjmu do svých  zařízení. Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví mají pobytové služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením vytvořit optimálně až 10% volných kapacit pro situace s možným onemocněním koronavirem. V současně jsou výrazně omezeny ambulantní a terénní sociální služby,“ sdělila paní ředitelka Fremlová.

Cílovou skupinou nové služby budou podle jejích slov senioři, osoby s jiným zdravotním postižením (Alzheimerova choroba a jiné typy demence), osoby s mentálním a kombinovaným postižením, ale s negativním testem na Covid-19 starší 19 let.

„Služba není určena pro osoby s poruchou autistického spektra, osobám, které výrazným způsobem narušují kolektivní soužití, osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, osobám s chronickým duševním onemocněním, ale i osobám vyžadující osobní asistenci,“ upřesnila ředitelka SS Uherské Hradiště Marie Fremlová.

Rekonstrukce části bývalého objektu DZP Salašská byla odstartována letos v dubnu. Odlehčovací sociální služba bude poskytována ve dvou podlažích 24 uživatelům. Na každém podlaží bude pět dvoulůžkových a dva jednolůžkové pokoje. Náklady na zprovoznění služby jsou předpokládány ve výši 1,7 milionu korun. Další 4 miliony korun vyčlení na provoz tohoto zařízení Zlínský kraj.