Ocenění jim předali: radní pro školství Petr Gazdík, statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, krajští radní Miroslav Kašný a Jan Pijáček. S gratulacemi se připojili i starostové měst a obcí, kteří také přijeli „svým“ učitelům poděkovat za skvělou práci.

Radní Petr Gazdík vyzdvihl, jak významné je místo učitelů ve společnosti a jak důležití jsou tito lidé pro rozvoj společnosti: „Každý z nás si určitě vzpomene na svého učitele s velkým U, na člověka, který ho výrazným způsobem ovlivnil.

Proto je potřeba těmto osobnostem poděkovat, protože právě oni utvářejí budoucí generace,“ řekl Petr Gazdík a dodal: „Snaha učitelů dobře vychovávat děti je asi ve všech dobách stejná, ale role učitelů se mění: pryč jsou časy, kdy pan učitel přednášel ve třídě o tom, jak to vypadá v Londýně. Dnes si to děti ´vygooglují´, nebo už v Londýně několikrát byly.

Učitelé nyní spíše děti vedou k sebevzdělávání, i když bohužel ne vždy se těmto změnám také operativně přizpůsobují učební osnovy, ale to už je úkolem nás politiků,“ konstatoval Petr Gazdík.

Dvě uznání za přínos letectví putovala na Slovácko.Ocenění Za celoživotní přínos letectví převzal dlouholetý šéfpilot Aircraft Industries a člen Slováckého aeroklubu Kunovice Stanislav Sklenář, jehož profesní dráha je úzce spojena s kunovickým letectvím.
Dvě ocenění za přínos letectví putovala na Slovácko

Na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, který slavnostní ocenění organizoval, bylo na základě výzvy doručeno 74 návrhů. Ty byly vyhodnoceny a Radou Zlínského kraje bylo vybráno 21 osobností.

Mezi nimi jsou vynikající učitelé, kteří se formou zájmových kroužků dětem věnují i ve volném čase nebo uplatňují inovativní metody výuky, mnohaletí úspěšní ředitelé škol, ale i vedoucí výtečné školní jídelny. Všichni projevili, že je pro ně krajské ocenění dojemným okamžikem, kterého si velmi považují a shodli se na tom, že je jejich povolání baví.

„Kdykoliv předstupuji před žáky, představuji si, že je to takové divadelní představení,“ prozradil Miroslav Navrátil ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín.

„Největší satisfakcí pro mě je to, když se ke mně po letech hlásí žáci i jejich rodiče. To potěší všechny učitele,“ prozradila Libuše Přílučíková ze Základní školy Zlín – tř. Svobody, kde děti tvořivým způsobem vede mj. i k ochraně přírody a k zájmu o své blízké okolí. Jaroslav Mudrák, který strávil většinu profesního života jako strojař a odborný učitel na Střední škole – Centru odborné přípravy technické v Uherském Brodě přiznal k pobavení přítomných v sále: „Největší radost mám z toho, že jsem se ve zdraví dožil důchodu.“

Mezi hosty nechyběla Mgr. Pavlína Strýčková, učitelka Základní školy Kunovice – U Pálenice, která se stala „Zlínskou Ámoskou 2019“ a postoupila do celostátního finále v Praze. Tam byla vyhlášena „Ámosem sympaťákem“ a navíc získala titul „Ámos matikář“.

O hudební program slavnostního ceremoniálu se postarali učitelé a žáci Základní umělecké školy Otrokovice, květinovou výzdobu zajistilo Střední odborné učiliště Uherský Brod. Tiskovinu pro oceněné zpracovali studenti Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště a sošku sovy coby symbolu moudrosti vytvořili ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Valašské Meziříčí. Raut přichystali žáci Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště.

Anna Honová
Bojovnice s komunistickým režimem Anna Honová zemřela ve svých 92 letech