V Obecním domě Modrá bylo v sobotu 18. března od 16 hodin k ochutnání 215 vzorků bílého a červeného vína převážně od vinařů z Modré a Velehradu, případně od jejich kamarádů z okolních vesnic. 

A opět tu byl takzvaný degustátory nehodnocený košt, který neměl své šampiony. Ty si na koštu museli vínomilci hledat sami. Degustátory hodnocený košt je podle vinařů poměrně náročný na čas, starosti a peníze. Při nehodnoceném koštu dostal každý z jeho účastníků katalog, na jehož základě si mohl udělat vlastní hodnocení toho či onoho vzorku ochutnaného vína

Košt slivovice v Jalubí, 18. března 2023
Nejstarší košt slivovice u nás opanoval Tomáš Lakosil z Jalubí s trnkovicí

„Na letošní josefovský košt jsme připravili soutěž Šampion koštu aneb jak hodnotí návštěvníci. Zúčastnilo se jí se svými vzorky 28 vinařů. Putovní pohár josefovského koštu si odnesl Václav Kovářík z Modré za vzorek Hibernalu,“ informoval Jaroslav Křivánek, jeden z pořadatelů soutěže. Jeho MOPRu přisoudili návštěvníci koštu druhé místo. z toho třetího se radoval Ondřej Nevařil ze Zlína, který se v soutěži prezentoval Sauvignonem.

Na své si přišli na Živé vodě otužilečtí nadšenci

Osmnáct otužilců z Moravy zahájilo hodinu po nedělním poledni v přírodním koupališti v areálu biocentra Živá voda tradiční Otužileckou rozplavbou vítání astronomického jara.

Vzdali tak s dvoudenním předstihem hold letošnímu Světovému dnu vody, připadajícímu rok co rok na 22. března. „Rozplavba otužilců, z nichž sedm bylo žen, se uskutečnila pod mottem Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude,“ řekl před rozplavbou správce botanické a sladkovodní expozice Jiří Kroča.

Trofeje loni ulovené spárkaté zvěře a šelem nejsou jen památkou na lov.
Odborníci hodnotili trofeje loni ulovené zvěře. Podívejte se

Ocenil silnou vůli otužileckých nadšenců, kteří si zvolili bizarní zábavu, plavání ve vodě o teplotě šest stupňů nad nulou. „Po skončení rozplavby byl pro otužilce připraven na zahřátí grog, horký čaj, pohoštění a pro ženy - otužilkyně květináče s narciskami. Ty dostaly navíc na celý rok zdarma dvě vstupenky na Živou vodu, muži pouze jednu vstupenku,“ nechal se slyšet správce Živé vody Zdeněk Kroča.

Upálili Moranu a dali zimě sbohem

Starodávným zvykem, loučením se zimou a vítáním jara, se v neděli odpoledne podepsaly už po dvaatřicáté pod historii našich předků chlapci a děvčata z Modré. Tamní dětský folklorní soubor Modřánek dal před vstupní bránou s dvouvěžím tamního archeoskanzenu krátkým programem sbohem zimě.

Slámovou loutku Moranu děvčata vysvlékla z ženského šatu, nad ohýnkem ji zapálila a vhodila do rybníku Baboňák před hradiskem. Po přinesení létečka otevřel správce skanzenu jeho bránu dokořán a odstartoval v něm letošní turistickou sezonu. Snad ji letos nezhatí covid.

Ve skanzenu probíhá archeologický výzkum

Děti se mohly zúčastnit kreativních dílniček, včelích tetiček, zatímco dospělí si mohli vyslechnout přednášku archeologa Luďka Galušky o právě probíhajícím archeologickém výzkumu Moravského zemského muzea v místech, kde bude vybudován podzemní panteon Klenotnice Velké Moravy, zaměřený na výstavnictví, a to především na ukázku šperků z období 9. až 10. století. Podrobnější informace přineseme ve Slováckém deníku nejbližších dnech.