„Před nějakým časem prohlídky se v kostele prohlídky uskutečňovaly, ovšem bez průvodce, a v posledních letech byl kostel turistům zcela nepřístupný," uvedl starosta Polešovic Michal Zapletal.

Možnost nahlédnout do chrámu s výkladem je tak letos čerstvou novinkou. Turisté i místní mohou vevnitř spatřit mimo jiné zčásti původní oltář se svatostánkem a dozvědět se, co znamenají písmena Alfa a Omega na zlacených dvířkách.

„Do projektu jsme se zapojili, protože si přejeme zviditelnit nejen kostel, který je jedním z největších v celém okrese, ale také podpořit cestovní ruch v Polešovicích," doplnil Michal Zapletal.

Otevřené brány trvají vždy od května do konce září, přičemž návštěvníci mají možnost se v začleněných památkách seznámit s jejich historií i zajímavostmi zcela zdarma.

S velkým zájmem se setkává možnost prohlídky v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. „Průměrně jej každý den navštíví asi padesát lidí. Máme celkem osm průvodců, mezi nimiž jsou mladí lidé, ale i senioři," uvedl uherskohradišťský farář Ján Turko. V kostele návštěvníci spatří nejen krásný barokní oltář, ale například také fresky znázorňující život svaté Viktorie, které patří k nejstarším uměleckým památkám v kostele.

Obnovené nástropní malby nebo oltářní stůl z dílny akademického sochaře Daniela Trubače zhlédnou zájemci ve Farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie V Uherském Brodě. „Otevřené brány jsou velmi přínosný projekt. Nechodí k nám sice tolik lidí, jako kdyby se kostel nacházel v Praze či Brně, ale zájem určitě sledujeme," řekl farář z Uherského Brodu Josef Pelc.

Průvodci po kostelech jsou většinou studenti, aktivní senioři nebo maminky na mateřské. Pro ně je projekt zároveň možností si přivydělat. „Vzniklo díky němu několik desítek pracovních míst, především pro znevýhodněné skupiny uchazečů o zaměstnání, jako jsou starší osoby, lidé s menším zdravotním problémem, ženy na mateřské dovolené nebo studenti. V roce 2014 bylo například tímto způsobem zaměstnáno 144 osob," sdělil radní Zlínského kraje Ladislav Kryštof, zodpovědný za cestovní ruch, kulturu, památkovou péči a spolupráci s církvemi.

První ročník Otevřených bran Zlínský kraj uskutečnil v roce 2009, a od té doby návštěvnost stoupá. Zatímco v roce 2009, kdy bylo v rámci Otevřených bran ve Zlínském kraji zpřístupněno 9 kostelů, možnosti komentované prohlídky využilo odhadem asi čtyřicet tisíc zájemců, v loňském roce, kdy bylo otevřeno 25 památek, do nich zavítalo přes 133 tisíc návštěvníků. V tomto roce je spolu s nováčkem v Podobě polešovického chrámu otevřených kostelů v kraji celkem 26.

Možnosti prohlídekKostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti: úterý – sobota 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, neděle 13:00 – 17:00
Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě: sobota 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, neděle 13:00 – 17:00
Komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě: pondělí – pátek 9 – 12 a 13 – 16 hodin
Farní kostel sv. Petra a Pavla v Polešovicích: sobota 10:00 – 16:00, neděle 13:00 – 17:00