Od července se znovu pracuje na opravách fasády, která bude zahrnovat i nový nátěr. „Ten bude mít stejnou barvu jako už hotová věž,“ prozradil starosta Karel Navrátil.

O dotaci požádala tamní farní rada jak krajský úřad ve Zlíně, tak olomoucké arcibiskupství. Finanční pomoc přislíbil i místní obecní úřad a dvacet podnikatelů. Celkový rozpočet na opravy ale převyšuje finanční možnosti farnosti, která proto plánuje každou první neděli v měsíci při mši pořádat sbírku.

„Vše by mělo být hotové do konce roku,“ doplnil starosta.

Farní kostel svatého Jakuba staršího stával v Komni už v polovině patnáctého století, jeho dnešní podoba však pochází z let 1842 až 1846, kdy byl chrám posvěcen. V roce 1996 byl pořízen zvon svatý Jakub o hmotnosti 185 kilogramů. Před třemi lety pak prošla rekonstrukcí střecha.

Budova kostela i oltář jsou chráněnými památkami. Ve věži svatostánku přebývá početná kolonie netopýra velkého, jejíž hnízdiště přírodovědci zahrnuli do celoevropské chráněné sítě.