Svářeči a montéři se pohybují ve výšce bezmála dvaceti metrů. Letos se také podařilo dokončit hrubou stavbu věží symbolizujících Cyrila a Metoděje. Celkem se za rok 2008 prostavělo šest milionů korun především z darů věřících.