Vzhledem k velkému počtu vzorků bylo s týdenním předstihem ustaveno dvaadvacet čtyřčlenných komisí, které hodnotily vína na dvacetibodové stupnici. Nejlépe hodnocené bílé víno, sylvánské zelené ledové, ročník 2005, bylo od Boršičana Aloise Tománka. Šampionem mezi červenými víny se stalo rulandské modré z pozdního sběru, ročník 2005, od Antonína Měšťánka z Vážan. Pořadatelem koštu, kterého se zúčastnilo bezmála tisíc lidí, byla sekce vinařů Českého zahrádkářského svazu Boršice.

Zdeněk Skalička