Informovala o tom mluvčí Zlínského kraje Helena Mráčková.

Následně kovář Vítězslav Bobčík z Podolí a Leoš Křižka z Březolup, který pracuje s přírodními pletivy, převzali z rukou představitelů města Uherské Hradiště Cenu Vladimíra Boučka.

Čestné uznání si ze slavnostního předávání cen lidovým tvůrcům v Redutě odnesl Josef Míšek z Hluku za šití krojových součástek.

V pravidlech schválených krajskou radou je vymezeno, na jaké materiály a techniky se tradiční rukodělná výroba vztahuje. Je to například černá či glazovaná hrnčina, fajánse, kamnářství, foukané a tvarované sklo i malba na sklo, různé textilní techniky jako třeba tkaní na destičkách, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika, šití krojů, produkty z proutí a slámy, výroba kostěných, perleťových či rohovinových knoflíků a další.

"Návrhy na udělování titulu mohou vždy od 1. října do 28. února následujícího kalendářního roku předkládat vědecké nebo odborné instituce, muzea, občanská sdružení i fyzické osoby činné v daném oboru, a to na adresu Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, které působí při Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Nositel krajského titulu získá právo užívat zdarma na svém výrobku a propagačních materiálech ochrannou známku administrovanou Slováckým muzeem," vysvětlila dále Helena Mráčková.

Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby uděluje město Uherské Hradiště od roku 2005. Ocenění ve svém názvu nese jméno Vladimíra Boučka, zakladatele novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu a významné osobnosti města Uherské Hradiště.

Cena může být udělena osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, kteří výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků tradičních a uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných podobně zaměřených iniciativách na území města Uherské Hradiště. O udělení ceny rozhoduje Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na základě doporučení poradní odborné komise.

Titul Mistr tradiční rukodělné výroby v letošním roce získali:

Marie Bilíková (Babice) – práce s přírodními pletivy – drobná figurální plastika a tkané výrobky z kukuřičného šustí

Pavel Číp (Zubří) – výroba historických hudebních nástrojů (dudy)

Pavel Horák (Karolinka) – práce se sklem, broušení skla

Josef Hruška (Valašské Meziříčí) – práce s kovem, tradiční kovářství a umělecké kovářství

Romana Jablunková (Morkovice-Slížany) – práce s přírodními pletivy, košíkářství

Jana Juřincová (Vigantice) – práce s textiliemi, bílá výšivka

Eva Kašparová (Francova Lhota) – práce s textiliemi, těžká a lehká krojová krejčovina

Vít Kašpařík (Velké Karlovice) – výroba lidových hudebních nástrojů (píšťaly)

Augustin Krystyník (Nový Hrozenkov) – práce se dřevem, kolářství

Gabriela Mahdalová (Nivnice) – práce s textiliemi, těžká krojová krejčovina, šití a zdobení tradičního lidového oděvu

Jiří Ondřej (Zubří) – výroba březových metel

Dana Ptáčková (Morkovice-Slížany) – práce s přírodními pletivy, košíkářství

Petr Stoklasa (Velké Karlovice) – práce s dřevem, řezbářství a výroba štípaných holubiček