Zaměstnancům podle něj firma poskytuje ochranné pomůcky nad rámec běžného režimu, zejména roušky, respirátory, jednorázové rukavice a dezinfekční prostředky.

„Pracovní směny jsme zkrátili a upravili tak, aby se zaměstnanci při střídáni směn na šatnách nepotkávali. Zvýšili jsme také četnost úklidu a zároveň zavedli desinfekci dotykových ploch,“ vypočítává Radek Hauerland sérii protiepidemiologických opatření.

Česká zbrojovka, která zaměstnává 1450 lidí, stále vyrábí v omezeném režimu, který byl nastaven po nařízení nouzového stavu vládou.