"Výsledky opakovaných testů prováděných v tomto týdnu dopadly dobře. Všichni zdravotníci se mohou vrátit na pracoviště a věnovat se péči o pacienty. Ve čtvrtek 30. července spustí nemocnice provoz sedmi lůžek pooperační JIP, kapacitu pak v dalších dnech postupně navýší až na původních dvanáct lůžek," informoval mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

V době, kdy bylo pracoviště uzavřeno, zajišťovaly pooperační intenzivní péči o pacienty z Uherskohradišťska nemocnice ve Zlíně a Kroměříži.

„Když jsme před dvěma týdny zjistili, že pozitivní testy má deset našich zaměstnanců a jeden pacient, měli jsme obavy, aby se koronavirus nerozšířil i na další oddělení a neochromil tak provoz nemocnice. Rychle jsme zavedli nezbytná opatření a trasovali jsme a testovali další případné kontakty,“ popsal Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice.

Celkem bylo otestováno 212 zaměstnanců nemocnice z celkových více než 1500. U všech byly provedeny i kontrolní testy.

„Testy dopadají dobře a téměř všechny zdravotníky můžeme bez obav a po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí pustit do provozu,“ ujistil Petr Sládek.

Onemocnění covid-19 se v Uherskohradišťské nemocnici prokázalo v polovině července.

Vedení okamžitě uzavřelo pooperační JIP a do karantény poslalo preventivně všech 30 zaměstnanců tohoto pracoviště. Zastavilo také příjem na interní JIP, kam směřovaly některé kontakty, ten už byl ale znovu obnoven tento týden v pondělí.

Na multioborové jednotce intenzivní péče jsou v Uherskohradišťské nemocnici hospitalizováni pacienti po nejrůznějších chirurgických operacích, operační program ale nebylo nutné zastavit.

Pacienti, u nichž byl předpoklad, že budou po operaci potřebovat intenzivní péči, byly po dobu výpadku směřováni do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nebo do Kroměřížské nemocnice. Další oddělení nemocnice byla po celou dobu v provozu bez omezení.