„Diakonie Broumov je nezisková organizace, jejíž hlavní činností je poskytování pomoci lidem bez přístřeší a v sociální nouzi. Nosným programem je sběr použitého ošacení z celé republiky, které je následně z 95 procent smysluplně využito," přiblížila činnost této organizace Lenka Wienerová, oblastní ředitelka Diakonie Broumov. Společnost má sběrná místa v celé republice. Do kontejnerů, které bývají přistaveny především v místech se zvýšeným pohybem lidí, je možné odevzdat oblečení, boty, polštáře, kusy látek nad 1 metr čtvereční či dokonce nepotřebné a nepoškozené nádobí.

Odevzdané věci se každý týden odváží do Broumova k přetřídění. Tam se v první řadě oddělí věci použitelné k humanitárním účelům, které posléze putují do výdejních středisek pro sociálně potřebné občany. Těchto má Diakonie Broumov po celé republice celkem 25. Věci, které nejsou upotřebitelné pro tyto účely, jsou tříděny k dalšímu průmyslovému zpracování, což mimo jiné napomáhá dofinancovat právě sociální služby pro prioritní cílovou skupinu. „Jen 5 procent ze všech přivezených věcí musíme likvidovat na naše náklady na skládkách," upřesnila Lenka Wienerová. Na celém procesu se podle ní podílejí také lidé z okraje společnosti, kterým Diakonie Broumov poskytuje azylové ubytování i pracovní uplatnění. Jedná se převážně o osoby bez přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly. Pro Diakonii Broumov pracují jako závozníci či manipulanti.

Diakonie se v této souvislosti podle slov oblastní ředitelky potýká s několika nešvary. „Problémy máme především s komerčními firmami, které nám odebírají textil a využívají ho do svých prodejen second handů. Rovněž dochází k ničení kontejnerů ze strany vandalů, kteří navíc také často věci z kontejnerů vybírají a pohazují po okolí," vyjmenovala nejzásadnější trable, spojené s provozem kontejnerů Lenka Wienerová.

Na okrese Uherské Hradiště jsou kontejnery Diakonie Broumov k dispozici v Kunovicích, Uherském Brodě, Uherském Ostrohu, Vlčnově, ve Starém Městě a v Tupesích.