„Velehradská farnost si nechala zpracovat projektovou dokumentaci na přeměnu historických koníren a sýpky, které byly součástí dřívějšího předklášteří. V první červencové dekádě jsme už měli nejen zmíněný materiál, ale i na něj navazující pravomocné stavební povolení,“ informovala Věra Homoláčová, která má na starosti odborný dozor nad opravami velehradské baziliky a některých dalších církevních objektů v obci. Ty zatím spravuje prostřednictvím Pozemkového fondu stát a Římskokatolická farnost Velehrad je užívá na základě nájemní smlouvy.

„Předpokládáme, že první etapa přeměny objektů, spočívající v rekonstrukci kanalizace, by měla začít v letošním roce. Finančně by na ni měl přispět Pozemkový fond,“ naznačila Homoláčová. Ani samotná přestavba koníren a sýpky se neobejde bez finanční injekce z evropských fondů, Integrovaného operačního programu a ze Zlínského kraje, který podporuje peněžními částkami náročnou opravu baziliky Nanebevzetí Panny Marie.

„Projekt přestavby koníren a sýpky počítá s tím, že v dosud několik let nevyužívaných prostorách vznikne Muzeum Bible, přednáškový sál pro sto lidí, cukrárna, informační centrum, didakticko edukační prostor pro děti a mládež, studovny, prodejna devocionálií a upomínkových předmětů, ale také ubytovna pro turisty,“ poodhalila plány farnosti i arcibiskupství Homoláčová.

Úmysl farnosti se setkal se zájmem mezi věřícími i turisty. „Objekt v centru Velehradu, který před několika lety dostal novou střechu a fasádu, si rozhodně zaslouží smysluplného využití,“ nechal se slyšet Stanislav Daněk ze Salaše. „Určitě je to dobrá zpráva, že část bývalého statku v poutní obci bude sloužit široké veřejnosti,“ poznamenal Jan Kudláček z Uherského Hradiště, jehož koníčkem je historie. „Marně pátrám po tom, kdy klášterní dvůr ve Velehradě vůbec vznikl. Ani z historických pramenů jsem se nedozvěděl, kdo byl architektem a stavitelem budov ve dvoře,“ podotkl Kudláček.

Přestavbu koníren a sýpky v areálu někdejšího velkostatku hodnotí kladně starosta obce Stanislav Gregůrek i ředitel velehradské základní školy Radomír Válek. Oba se shodli na tom, že investované prostředky do účelného využití historických budov církve přispějí k dalšímu prohloubení cestovního ruchu v obci.