„Dvoudenní maraton přednášek byl koncipován do tematických bloků, přičemž největší pozornost je věnována tradičnímu souboru lidových tradic a obyčejů probíhajících v souladu s obdobími ročního hospodářského cyklu a církevního roku – od jarního novoročí, letnic až po advent," uvedla mluvčí radnice v Uherském Brodě Elen Sladká.

Samostatný blok je pak věnován lidové zpěvné tradici, hospodářským tradicím, církevní a pouťové tradici, lidové magii a žítkovským bohyním, narozeninovým, svatebním a úmrtním tradicím i rituálům.

„V této souvislosti jsme oslovili osobnosti z oblasti společenskovědní, profesionální kultury i odborníky z oblasti vinohradnictví a pěstitelství, kteří jsou zárukou odborné, srozumitelné i zábavné prezentace jednotlivých přednášek. Po každém tematickém bloku bude vyčleněn časový prostor pro ‚malou' panelovou diskusi s přednášejícími," sdělil místostarosta Petr Vrána, který je garantem konference za město Uherský Brod.

Všechny přednášky se budou konat ve velkém sále Domu kultury. Jejich délka má být podle ředitele uhersko-
brodského Domu kultury Jaroslava Mikulíka maximálně dvacetiminutová.

„Přednášet budou lidé, kteří jsou odborně kovaní a mají blízko 
k tradicím," naznačil Mikulík s tím, že přednášky jsou určeny pro odbornou veřejnost. Mezi přednášejícími bude mít zastoupení například také místní Muzeum J. A. Komenského. Jeho ředitel Pavel Popelka pohovoří nejen 
o masopustních tradicích moravsko-slovenského pomezí, ale i o baladách z kraje pod Javořinou. Muzejní zaměstnanec Aleš Kapsa pak přiblíží historii milostného obrazu Panny Marie Uherskobrodské.

„Muzeum tak chce přispět ze své oblasti svého badatelského zaměření na etnografii a historii Uherskobrodska," doplnil Aleš Kapsa.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS), které má v současné době 212 členů, pořádá konferenci každoročně. V loňském roce se uskutečnila v Turnově na téma Význam vzdělanosti, vzdělání a vzdělávání v péči o kulturní dědictví.

Tři otázky pro ředitele brodského Domu kultury

Kde všude se v následujících třech dnech budou konat přednášky na konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a o jak dlouhé prezentace zhruba půjde?

Jaroslav MikulíkVšechny přednášky se budou konat ve velkém sále Domu kultury. Jejich délka bude maximálně dvacetiminutová.

Kdo všechno bude mít na přednášky přístup a koho si tam bude možné poslechnout?

Konference je otevřena odborné veřejnosti. Nejde o přísně vědeckou akci, ale spíše o naučně popularizační. Přednášet budou lidé, kteří jsou odborně kovaní a mají blízko k tradicím.

S jakým záměrem tuto konferenci organizujete?

Chtěli jsme pozvaným hostům představit naši představu o tom, jakým způsobem jsou vnímány tradice v našem městě.