Aby se nadále služebna v Uherském Ostrohu nepotýkala s problémy kvůli chybějícím zaměstnancům, chce vedení Policie ČR obvodní oddělení v Ostrohu zrušit a nahradit jej policejní stanicí. Ta může působit s menším počtem policistů.

Starostka Uherského Ostrohu Hana Příleská se však obává o to, aby ve městě do budoucna policie vůbec působila.

„Rozhodně s tímto postupem nesouhlasím a vnímám to jako předstupeň ke stažení všech policistů z Uherského Ostrohu. Tomu bychom chtěli zabránit,“ vysvětlila důvody svých námitek Hana Příleská.

Už dnes například nejsou schopni policisté svými službami v Ostrohu pokrývat všechny dny, především pak noční směny. S problémy se však potýkají také Nová Ves, Ostrožská Lhota či Hluk, které okreskově nyní spadají pod Uherský Ostroh. Nově by měly přejít všechny pod Uherské Hradiště.

Podobným scénářem si přitom před několika lety prošlo Strání. Právě tam dodnes působí policisté pouze ve stanici.

„Když se rušily pohraniční hlídky, tak to byla u nás trochu odlišná otázka, a to zdali policisté odejdou úplně nebo zde zůstane alespoň stanice. Právě proto jsme byli vděční i za to, že u nás zůstalo pár policistů,“ přiblížil situaci ze Strání tamní starosta Antonín Popelka.

V roce 2008 po vstupu do schengenského prostoru se tak Strání dokonce na čas ocitlo úplně bez policistů, kteří se vrátili do obce až v roce 2011.

V mezidobí se Strání potýkalo s vysokou kriminalitou. Před podobným scénářem proto varuje Hana Příleská.

„Plánujeme sepsat dopis přímo na Ministerstvo vnitra, aby reorganizaci odložili a znovu zvážili,“ prozradila další plány starostka Ostrohu.

Podle jejích informací by mělo dojít ke zrušení obvodního oddělení už na začátku příštího roku. Mluvčí Krajského policejního ředitelství Lenka Javorková detailnější podobu chystaných změn prozatím odmítla upřesnit.

„V současné chvíli mohu pouze sdělit, že dílčí změny v organizační struktuře Krajského ředitelství policie Zlínského kraje jsou v této chvíli ve fázi návrhu, který ještě nebyl schválen. V případě schválení se však nijak neodrazí na počtu policistů ani na kvalitě poskytovaných služeb veřejnosti,“ dodala.