„Můžete ho objet po silnici, tam by ale správně cyklista neměl co dělat. Ve městě chybí cyklostezka nebo vymezená trasa, která by cyklisty bez problémů nechala projet od počátku až do konce. Buď musíte sesednout kvůli pěší zóně, nebo jednosměrce, případně ulici kde je vjezd úplně zakázán. Jízdu městem komplikuje také řada členitých úseků s bariérami na vozovce a u chodníků. Taková cesta je pro cyklisty v současné době nesouvislá, pomalá a také nebezpečná,“ tvrdí Polášek.

Zástupci města si jsou dobře vědomi, že pro cyklisty není situace v jejich „rajónu“ ideální. Proto se zapojilo do mezinárodního projektu Central Meet Bike, který má podobné problémy řešit.

Na konci tříletého projektu by se centrum Uherského Hradiště mělo stát pro cyklisty mnohem přístupnější.

První ze tří etap projektu začne příští rok. Výsledkem bude, mimo jiné, rozmístění dvou uzamykatelných boxů na kola u vlakového a autobusového nádraží, vybavení města stojany na kola nebo zřízení sčítačů pro cyklisty. „Ve školách již organizujeme osvětové přednášky a praktické kvízy a soutěže pro děti a mládež. Vysvětlujeme jim teoreticky i v praxi jak například ošetřit zraněnou osobu, nebo jak se bezpečně pohybovat při jízdě na silnici a cyklostezkách,“ poznamenala manažerka projektu Kristýna Chybíková.

V rámci projektu už organizátoři provedli opakované sčítání kvůli zjištění podílu cyklistů na dopravě ve městě, plánují také dotazníkový průzkum v domácnostech. Ten má naznačit, kolik procent obyvatel Uherského Hradiště dává přednost jízdnímu kolu před jiným dopravním prostředkem a specifikovat problémová místa při průjezdu města na bicyklu.

Tvůrci projektu považují za důležité pustit cyklisty i do centra města. Přiznávají však, že v některých částech města bude nutné jejich vjezd zakázat. Pro lidi na kolech budou zapovězeny především frekventované ulice s pěšími zónami, jako jsou například Prostřední ulice a některé další.

Před několika dny se rovněž uskutečnila diskuze s obyvateli města, při které se lidé nejvíce zajímali o možnost zřízení víceúčelových pruhů, které by mohly vyřešit složitou dopravní situaci v některých městských úsecích. V diskuzi s cyklisty došlo na otázky parametrů nových víceúčelových pruhů i na to, zda nevzniknou na úkor chodníků a zelených ploch. Speciální pruhy či vyhrazené jízdní trasy by se v blízkém budoucnu mohly objevit například v ulici Průmyslová, v úvahu přicházejí také varianty obousměrného provozu cyklistů ve Františkánské ulici a další možné varianty pohybu cyklistů v ulici Nádražní, na Palackého náměstí, v ulici Sokolovská, v průjezdu u vlakového nádraží, na ulici Svatováclavská a v dalších místech.

„Výhodou víceúčelového pruhu je zejména to, že nevyžaduje žádné stavební úpravy,“ poznamenal zástupce zpracovatele projektu Adolf Jebavý.

Starosta Uherského Hradiště upřesnil, že z některých ulic a tras pro cyklisty zmizí nebezpečná místa, jako jsou například schody a nájezdy. „V případě parkovacích domů se jedná o budovy ve velikosti rodinného domu, kde bude možné uzamknout velký počet kol. Součástí takové budovy bývají například i prodejny kol a podobně,“ podotkl Tichavský.

JAKÝ PŘÍNOS MÁ MÍT PROJEKT PRO CYKLISTY?

1. Odstranění kolizních a nebezpečných míst.

2. Vymezení jízdních pruhů pro cyklisty.

3. Doplňování sítě cyklostezek.

4. Vybavení města další cyklistickou infrastrukturou parkovací domy pro kola, uzamykací stojany nebo sčítače. To jsou zařízení, která automaticky sčítají cyklisty, kteří projedou určitým místem.