Jen deset minut vydrželi přítomní v klidu poslouchat vysvětlování zástupců ministerstva, Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a ornitologů. „Nemám dobrý pocit z přístupu ministerstva při vyřizování povolení pro realizaci této pro region životně důležité komunikace,“ kritizoval Bazala.

Staroměstský starosta se dovolával debaty nad technickými řešeními projektu. Vyslovil také údiv nad tím, že dopis od Evropské komise přišel v listopadu 2007, v lednu však předseda vlády slovácké starosty v dopise ujišťoval, že vše je na dobré cestě. Pro starosty a krajské zástupce jsou prý návrhy nových tras nepřijatelné. Nestihli by je totiž připravit do roku 2013, kdy končí možnost čerpat peníze z evropských programů.

Pro obhajobu stávající trasy R55 padla i řada dalších návrhů. „Ptačí oblast už stejně rozděluje železniční koridor. Místo zmenšení bychom mohli vysázením dalších stromů oblast ještě zvětšit,“ uvedl staroměstský senátor Josef Vaculík.

Bursík svolal do Uherského Hradiště setkání, protože obdržel dopis od Evropské komise, která kritizuje správnost posouzení variant trasy silnice R55. Místem sporu je ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Česku podle ministerských úředníků v případě ignorování stanoviska Evropské komise hrozí žaloba u Evropského soudního dvora.

Podobný případ řeší v sousedním Polsku. Tam evropský soud předběžným opatřením zastavil stavební práce. „Jinak, než vybráním nové trasy pro R55, to řešit neumíme,“ tvrdil Bursík starostům, kterým po ostré debatě přislíbil, že se bude snažit stávající variantu v Bruselu ještě obhájit.

Rychlostní komunikace R55 z Otrokovic do Břeclavi má odvést dopravu z přetížených obcí a zlepšit dopravní obslužnost regionu. Ekologičtí aktivisté kritizují část vedoucí přes ptačí oblast. Ta však vznikla v čase, kdy byla silnice již naplánovaná. Ve stávající variantě má ptáky jako lelka lesního a skřivana lesního chránit tubus zakrývající silnici.