V rukou třímají hlasovací lístek, na němž jsou jména třiatřiceti kandidátů tří volebních uskupení: Pro Velehrad, Velehrad – Dobré místo pro život a VELNEZ. Někteří se netají tím, které kandidáty zakřížkovali napříč uskupeními, jiní, že zakřížkují jen jediné uskupení až ve volební místnosti.

Když na věžích velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje odbíjí 14. hodina, otevírá dveře volební místnosti zapisovatelka volební komise Eva Hanáčková. V poutní obci začínají, stejně jako napříč Českem, volby do obecního zastupitelstva.

Svůj hlas přicházejí mezi prvními voliči dát kandidátům do obecního zastupitelstva obyvatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum a občané v důchodovém věku.

Poté, co prokáží svoji totožnost, obdrží prázdnou obálku, opatřenou kulatým úředním razítkem obce Velehrad, s níž vstupují do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. Ty vkládají do úřední obálky a nato ji vhazují před zraky členů volební komise do volební urny. Tu spolu s přenosnou před zahájením volební aktu zapečetila a svým podpisem opatřila předsedkyně a místopředsedkyně komise Milena Otrusinová s Renatou Pešlovou.

„O volby do zastupitelstva obce byl ze strany našich klientů zvýšený zájem a chtěli se jich zúčastnit. Nechali se slyšet, že většinu kandidátů znají, stejně jako dosavadní zastupitele, zatím co při volbách do obou komor Parlamentu České republiky kandidáty téměř neznají,“ Milena Marečková, vedoucí Domova Vincentinum.

„Za šesti nemocnými voliči, osmi imobilních v Domovech pro osoby se zdravotním postižením a dvaceti řeholnicemi v Charitním domě sv. Cyrila a Metoděje zajdeme s přenosnou urnou dnes odpoledne,“ svěřila se zapisovatelka volební komise Eva Hanáčková.