Nedostatek informací o projektu vzedmul u Komňanů vlnu kritiky. Starostka Jana Křižková vzápětí slíbila, že poslední slovo o něm budou mít obyvatelé obce v referendu. Žádost o referendum už byla na radnici doručena. Vše ale zkomplikovalo odstoupení tří ze sedmi zastupitelů, čímž došlo k ohrožení usnášeníschopnosti tamního zastupitelstva.

„Podle mě je to normální podvod. Je to špatně. Tak jsem si to nepředstavoval. Bohužel. A to umístění je proti zdravému rozumu. Do prostředí, které je v CHKO Bílé Karpaty, v Natura 2000, nedaleko prameniště bojkovického vodovodu, já nevím – méně vhodné místo snad už najít nemohli. Koneckonců už jak to tutlali, budilo podezření,“ řekl Deníku dlouholetý starosta Komně Karel Navrátil.

Podle něj ale bude mít starostka těžké prosadit projekt v zastupitelstvu, ze kterého část zastupitelů odstoupila.

„Obec z toho může mít veliké peníze, ale také veliké problémy. Přitom ta technologie funguje snad jen kdesi v Polsku, u nás ještě ne. Nemá to logiku a selský rozum to nebere. Zatím se tím jen rozhádala obec. Hádají se, nadávají si a polovina lidí se nezdraví. Stálo to za to? Určitě ne,“ smutně konstatoval Karel Navrátil.

Komňanovi Martinu Dudkovi se projekt aquaponie sice líbí, ale bez spalování komunálního odpadu, případně spalování štěpky z obecních lesů.

„Nesetkal jsem se s nikým, kromě lidí v tomto projektu zainteresovaných, kdo by myšlenku energetického centra a aquaponie veřejně obhajoval. V současné situaci by byly nejlepší nové obecní volby. Starostka se stala pro spoustu lidí nevěrohodnou,“ řekl Martin Dudek.

Podle Jany Křižkové ale tamní zastupitelstvo deklarovalo, že pokud obyvatelé obce nebudou s projektem souhlasit, neuskuteční se.

„Tlak, který je na zastupitele vyvíjen různými aktivitami, není pro nikoho z nás příjemný. Bohužel trojice odstoupivších zastupitelů si neuvědomila, že se obec může dostat do situace, kdy nebude moct rozhodovat o dotacích, které má v současnosti přislíbené ve výši desítek milionů korun na různé obecní projekty,“ upozornila starostka. Podanou žádost o referendum, podle svých slov respektuje.

„V současné době ji posuzuje právní zástupce obce, zda je bezchybná. Pokud ano, zastupitelstvo ji projedná, bude-li usnášeníschopné. Pokud ne, o referendu bude rozhodovat Ministerstvo vnitra,“ upřesnila starostka.

Protože se o projektu šíří různé informace, požádali zástupci Mikroregionu Východní Slovácko a Místní akční skupiny Východní Slovácko, aby ve čtvrtek 3. června Jana Křižková a zástupce firmy Enotep, projekt v Suché Lozi představili.

„V Mikroregionu Východní Slovácko jsme o podobných technologiích uvažovali někdy před pěti, šesti lety, ale těch negativ a nejasností je u nich tolik, že jsme posléze od těchto úvah upustili,“ uvedl místostarosta Suché Loze a předseda MAS Východní Slovácko Petr Gazdík. Jeho osobně zástupce firmy Enotep nepřesvědčil.

„V naší republice ani na Slovensku neexistuje žádné referenční pracoviště, kde by to fungovalo v plném provozu, ani nebyly vysvětleny některé technologické problémy. Druhou zásadní věcí je to, že chtějí centrum stavět v blízkosti přírodní památky lomu Rasová v CHKO Bílé Karpaty, kde to je naprosto nevhodné, na což by Komňa mohla doplatit,“ upozornil Petr Gazdík.

U prezentace v Suché Lozi nechyběla ani statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje a radní za životní prostředí Hana Ančincová. Ta si myslí, že v počáteční fázi byla v Komni chyba v komunikaci směrem od vedení obce k občanům, a proto projekt vzbudil takovou nevoli.

„Zatím k tomu mám postoj neutrální. Pokud to dospěje do určité fáze, bude to posuzovat kraj. Já se k tomu nyní nechci vyjadřovat. Existuje tzv, systémová podjatost a nechci svými výroky házet úředníkům při posuzování klacky pod nohy. Budeme hledat to nejlepší řešení. Pro mě osobně však visí velký otazník nad tou lokalitou, která je blízko přírodní památky lomu Rasová,“ řekla Hana Ančincová.

Podle starostky byl pro umístění technologie navržen prostor, který je v územním plánu obce veden jako plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu.